Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Envíos recientes

 • Estudi dels valors de PIO en una població de Catalunya. 

  Batllori Coll, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-15)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Objectius: Analitzar els valors de pressió intraocular o PIO, d’una mostra obtinguda en una establiment d’òptica de Catalunya en funció de l’edat, el sexe, el defecte refractiu, els antecedents personals o la raça, entre ...
 • Análisis de edificios de hormigón armado reparados después de presentar daños debido a sismos severos en Chile 

  Yáñez Gallego, Noelia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-12)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
 • Estudi de viabilitat de la telemedicina en urgències oftalmològiques 

  Albiol Subirats, Pietat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-06)
  Trabajo final de grado
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  La telemedicina es considera en l'actualitat com un ampli servei en el que té cabuda qualsevol activitat sanitària en la que hi participi el factor distància, però no tant sols en el procés purament mèdic (diagnòstic i ...
 • Estudi de l'evolució dels materials per a muntures de lents oftàlmiques 

  Flores Vidal, Leidy Mary (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-05-06)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  En aquest treball s’investiga l’evolució que han tingut les ulleres al llarg de la història, ja que des de que l’home les va descobrir han passat de ser utilitzades per millorar la visió a formar part com a accessori de ...
 • Estudi de la visió dels conductors i conductores que van visitar el Saló del RACC de l'Automòbil 2015 

  Moré López, Elisabet (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-27)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Aquest treball de final de grau segueix la línia de l’estudi “L’estat de la visió dels conductors espanyols” elaborat al novembre del 2010 per l’Escola Universitària d’Òptica i Optometria, i parteix de noves dades per ser ...
 • Estudio numérico de "rock spalling" en minería profunda 

  Gil Arroyave, Andrés Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  En galerias de minas a gran profundidad, y en especial en pilares del nivel de extracción, a menudo se observan roturas frágiles y explosivas muy ligadas a fenómenos de fractura de roca originalmente sana. En el grupo ...
 • Les TIC: millora de l'atenció i l'aprenentatge de l'alumnat de cicles formatius de grau superior. 

  Garcia Valverde, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  El present estudi planteja si una nova metodologia a les aules de formació professional, fent servir el llenguatge de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) que els alumnes tenen tan incorporades a la seva ...
 • Phenomenology of 2005-2017 high ozone pollution episodes over nothern Barcelona Metropolitan Area 

  Massagué Obradors, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  Realizado en/con:  IDAEA-CSIC
  Study of historical data series of surface air pollutants, atmospheric variables, NASA's OMI satellite records and others parameters to assess the phenomenology of high ozone pollution episodes at one of the most affected ...
 • Information Sharing and Filtering in Communities of Social Networks 

  Pérez Delgado, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-03)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  University of toronto
  Està comprovat que totes les xarxes socials, per diferents que poguin semblar, tenen certes propietats en comú. Això ens fa pensar que existeixen uns principis basics que segueixen totes les xarxes socials i que poden ...
 • Impacte de les noves metodologies en el curs de 4t d’ESO 

  Delgado Sánchez, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por acuerdo de confidencialidad
  Contínuament apareixen articles d'investigació d'educació sobre els beneficis que aporten les noves metodologies, la innovació educacional, els models educatius basats en projectes i l'educació emocional entre altres, com ...
 • Study of microscopical properties of information communities, and how to identify communities 

  Surrell Rafart, Pau (Universitat Politécnica de Catalunya / Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Trabajo final de grado
  Acceso abierto
  Realizado en/con:  University of Toronto
  En aquest projecte analitzo les comunitats de persones, buscant-ne propietats microscòpiques, i intento dissenyar un algorisme capaç de trobar una comunitat sencera en una xarxa social a partir d'un membre.
 • Evaluación de los efectos de la no linealidad geométrica y del material en pórticos de acero inoxidable 

  López Álvarez, María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Las disposiciones de diseño para acero inoxidable actuales han sido desarrolladas siguiendo las normas de diseño de acero al carbono. Sin embargo el acero inoxidable presenta importantes diferencias en su respuesta ...

Muestra más