Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Impacto ambiental de un parque eólico 

  Monzó Pérez, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  [CASTELLÀ] El proyecto trata sobre el estudio del impacto ambiental de un parque eólico terrestre, explicando los diferentes aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de hacer la instalación y explotación de un ...
 • Diseño de las instalaciones de un hotel 

  Gómez Jiménez, Óscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Con este proyecto se pretende demostrar que poseo los conocimientos suficientes para enfrentarme a un proyecto de un pequeño hotel con zona de restauración, basándome en la instalación eléctrica, instalación contra incendios ...
 • Diseño del chasis y del sistema de dirección de un vehículo eléctrico ELECTROCAT 2019 

  Cullell Masso, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de fi de grau té com a objectiu dissenyar un xassís per un vehicle elèctric que pugui competir per l’equip CREVE en la competició Electrocat 2019, i estudiar el seu comportament en pistamitjançant simulacions ...
 • Optimization of cable sizes of an offshore wind farm collector system using a multi-objective function 

  Kaufmann, Christoph (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  There are uncountable many options to connect offshore wind turbines within the collector system. The importance of an optimal cable size and layout is clear considering the large investments that are required to connect ...
 • Design and implementation of 3-RRR spherical parallel robot with three coaxial actuator 

  Morfea, Francesco (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Master thesis
  Open Access
  This work, entitled “Design and Implementation of 3-RRR Spherical Parallel Robot with Three Coaxial Actuators” has had the scope to analytically study the kinematics (both inverse and forward one) of a coaxial configuration ...
 • Airport's resource assignment and re-scheduling for delay mitigation 

  Weber, Matthias (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  The number of flights and passengers is constantly rising each year and the airports are soonreaching their capacity limits and have only limited possibilities to expand. This makes opti-mization of operational processes ...
 • Anàlisi de resultats d'una campanya experimental d'assaigs realitzada sobre provetes fabricades per impressió 3D-DLP 

  Coronado Martinez, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es valora una possible actualització a l’ANSYS Workbench d’aquelles assignatures impartides a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona on s’utilitza el mètode dels elements finits ...
 • El mètode dels elements finits en la docència: estat de la qüestió i revisió pedagògica 

  Martí De La Encarnación, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es valora una possible actualització a l’ANSYS Workbench d’aquelles assignatures impartides a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona on s’utilitza el mètode dels elements finits ...
 • Diseño básico de una instalación frigorífica para una industria de procesamiento de pescado 

  Fernandez Molina, Jose Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Diseño básico de una Instalación Frigorífica para una Industria de Procesamiento de Pescado El presente proyecto tiene como objetivo principal el diseño básico de una instalación frigorífica para una industria ...
 • Estudi de viabilitat energètica de l’empresa ADTEL 

  Serra Marrugat, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  El present projecteté com a objectiu principal modernitzar els sistemes actuals de climatització i d’il·luminació de l’empresa ADTEL. L’empresaconsta de diferents zones on es duen a termes diferents activitats , com per ...
 • Instalación de luminarias solares en el paseo del río Besós 

  Arias Vazquez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El vigente proyectotiene como objetivo iluminar un tramo del río Besós que actualmente se encuentra totalmente inmerso en la oscuridad. Para dotar de iluminación al paseo se ha elegido una instalación de tecnología avanzada ...
 • Refrigeration unit simulation for transport of perishable goods 

  Daniels Simon, Kevin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  ThermoKing
  This project has been developed at Thermo King –Ingersoll Rand. It consists in the implementation of a refrigeration system steady-state simulator named UP2 for truck refrigeration units with the objective of analyzing if ...

View more