Aquesta comunitat allotja els treballs acadèmics finals (treballs final de grau, projectes final de màster, tesines, ...) elaborats pels estudiants de la Universitat amb la finalitat d'augmentar la seva visibilitat i de fer-los accessibles i preservables.

Per obtenir informació detallada sobre les condicions de dipòsit, mètodes de cerca i serveis que ofereix, podeu consultar-ne l'Ajuda.

Esta comunidad aloja los trabajos académicos finales (trabajos de fin de grado, proyectos de fin de máster, tesinas...) elaborados por los estudiantes de la Universidad con el fin de aumentar su visibilidad y de hacerlos accesibles y preservables.

Para obtener información detallada sobre las condiciones de depósito, métodos de búsqueda y servicios que ofrece, puede consultar su Ayuda.

This community hosts final theses (bachelor's and master's theses, dissertations, etc.) written by students of the University in order to increase their visibility and accessibility and ensure their preservation.

For detailed information on the deposit conditions, search methods and services offered, please see Help.

Recent Submissions

 • Efectes barocalòrics en la transició plàstica de l'1-Cloroadamantà 

  Isern Blasco, Clàudia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un cicle de refrigeració per compressió d’un sòlid presenta diversos avantatges respecte els cicles de refrigeració per compressió de gasos. La majoria d’aquests avantatges són de caràcter mediambiental, motiu pel qual ...
 • Estudio de contaminación en Barcelona: base de datos, emisiones y tráfico 

  Muñoz Rodríguez, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-15)
  Master thesis
  Open Access
  Este estudio consta de varias secciones. Cada una de ellas es en sí misma un objetivo, pero también una base para otros. - El primer objetivo y el que más trabajo a ha conllevado, ha sido la realización de la base de ...
 • Diseño y simulación del módulo de captación de energía en una planta termosolar 

  Martínez Pérez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquet projecte es centra en el disseny d’un mòdul de captació d’energia d’una central termosolar de col·lectors cilindre-parabòlics i la simulació de diferents fluids de transferència de calor al llarg d’un llaç del camp ...
 • Systematic study of laser effect on surface integrity of cemeted carbides 

  Lima Sagastume, Rita (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-21)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Laser is an exceptional technique for surface modification, due to the absence of tool wear, high precision, efficiency and high stability on the process. Laser ablation is a well-suited treatment of cemented carbides, ...
 • RTU para simulación de procesos industriales con InTouch 

  Medina Aguilà, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el desenvolupament i la integració d'una aplicació basada en el software d'SCADA InTouch de Wonderware d'ús docent per a la simulació un procés industrial a les pràctiques de l'assignatura ...
 • Cold-welding by equal channel angular pressing of bimetallic Cu-Al and Cu-Ni rods 

  Werner, Thomas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-20)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Whenever a bimetallic couple is joined by welding, multiple factors have to be taken into account such as incomplete mixing of the components, thermal fatigue, residual stresses, atmospheric corrosion, hot cracking, or ...
 • Convertidor resonante LLC Half Bridge 

  Luria Lorenz, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Al present projecte es pret´en dissenyar de cero una metodologia per a poder calcular f`acilment un convertidor ressonant d’alta efici`encia, concretament utilitzant la topologia LLC Half Bridge (mig pont) seguit d’un ...
 • Modeling and control of a nonlinear plant for an automotive application 

  Oliveras Boada, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  L’objectiu del treball és crear un mètode de control per un actuador pneumàtic per realitzar les actuacions de frenada en un banc d’assaig de durabilitat. Es a dir, a partir d’uns perfils d’actuació donats, controlar una ...
 • Treeborg 

  Talar, Izabela; Aylward, Jack; Eysel, Huan Joshua; Sabri, Mohammed Safuan bin Ahmad (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-13)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Neàpolis / Bioo
  The aim of this report is to present the work of the Treeborg team over the time of the European Project Semester (EPS), on the project of analysing the possibility of implementing the electrical device in the tree that ...
 • Project LAB 

  Kleemann, Peter; Jonge, Tom de; Morawska, Maria; Denhof, Jocelyne; Nazeem Bin Musa, Muhammad; Schick, Johannes (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In the North Sea, the construction of wind parks using pile driving forms a threat to porpoises, since they have a very sensitive auditory system. In order to protect this species, the construction work has to be stopped ...

View more