Now showing items 1-12 of 59074

  • Smart city cosmetics II 

   Beyer, Mailin; Hamham, Souhaila; Lee, Joseph; Rasmussen, Sydney (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   In the future, many problems may develop due to the steadily increasing population. Some of these are already noticeable. In order to solve space shortages, traffic jams, air pollution, shortages in water, electricity and ...
  • Sistema recomanador de reparacions d'autobusos 

   Gómez Viladot, Josep Hilari (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest Treball de Fi de Grau té per objectiu el tractament de les dades obtingudes en el procés de reparació de les avaries que afecten la flota d'autobusos d'una empresa de transport urbà de viatgers, amb la finalitat de ...
  • El requisito de sostenibilidad en una aplicación de medición de Impacto 

   Rodriguez Redondo, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El propósito de este trabajo es responder a la pregunta sobre la viabilidad de ejecutar una aplicación, cuyas tareas principales son la comunicación con una base de datos, en diferentes entornos. Tradicionalmente, la ...
  • Design and implementation of a deck-building application for Magic: The Gathering 

   García De Mercado, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   La motivació darrere el desenvolupament de l'aplicació és que Magic: The Gathering té una base de jugadors creixent que comença a jugar, i construeixen baralles per a jugar al joc. El joc creix en complexitat, el que ...
  • Sistema software para la gestión de rutas de transporte 

   Belloso Estepa, Luis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Actualmente, las empresas de transporte realizan un volumen de reparto enorme. Para llevar a cabo los servicios han de planificar las diferentes rutas teniendo en cuenta factores como, recorrido total de km, capacidad de ...
  • User ticketing system with automatic resolution suggestions 

   Hameed, Aqib (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Master thesis
   Open Access
   In the recent years, neural networks are very popular in the field of the artificial intelligence (AI). We decided to design the project on the basis of it. Neural network is the branch of the machine learning that uses ...
  • Desarrollo de componentes HTML5 y WebGL para la ilustración de conocimientos en la docencia de gráficos 

   Malqui Cruz, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En el campo de la computación gráfica se presentan varios conceptos que pueden resultar difíciles de asimilar por parte del alumnado. Algunos estudiantes no consiguen entender las ideas expuestas en las clases, y luego se ...
  • Desarrollo web y CMS para una empresa cosmética 

   Jiménez Gimeno, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement
  • Monitorizació automàtica de bases de dades NoSQL per entorns batch 

   Riera Ferrón, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En informàtica el temps és or i cada segon compta, és per això que es vol que qualsevol execució sigui el més eficient possible. En aquesta idea és on es recolza aquest projecte, que té l'objectiu d'oferir una aplicació ...
  • Projecte bàsic del desviament d'un col·lector d'aigües pluvials i residuals al Torrent dels Garrofers a l'Av. Estatut de Catalunya 

   Extraviz Sánchez, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-30)
   Master thesis (pre-Bologna period)
   Open Access
   El present treball té la finalitat de respondre a les necessitats que planteja el Pla de millora urbana per a l’ajust de la localització dels habitatges de l’Av. de l’Estatut i Can Marcet (Can Cortada) és la peça de sòl ...
  • Implementation and benchmark analysis of Global, Semi-global and local alignment algorithms on GPU infrastructure 

   Maiese, Luigi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-04-26)
   Master thesis
   Restricted access - author's decision
   Continuous technological innovation is enveloping all areas of Information Technology. Among the many, one of the main objectives of this evolution remains process optimization. In recent years, the advent of new hardware ...
  • Analysis LCA Race Up car MG15 

   Carreras Olaizola, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-11)
   Master thesis
   Open Access
   Covenantee:   Università degli Studi di Padova
   Environmental pollution and climate change are two issues of particular importance, towards which public opinion has been increasing attention in recent decades, also because the consequences of these phenomena, such as ...