Now showing items 1-12 of 47207

 • Aixecament arquitectònic i constructiu de la fàbrica vella de la vila de Sallent 

  Pujol Gonfaus, Elisabet; Mitjavila García, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La vila de Sallent, com moltes altres de la zona, va tenir un paper ancestral en la història del tèxtil cotoner català; per aquest motiu creiem necessari recordar aquells moments de glòria industrial, aquells instants ...
 • Estudi històrico-constructiu de torres de guaita 

  Obiols Vilamú, Joan; Canal i Ortonobes, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El propòsit d’aquest Projecte Final de Carrera és agrupar un seguit d’informacions de caire històric i tècnic, relacionades amb quatre torres de guaita que es descriuran i s’analitzaran en les pàgines següents; així com ...
 • Desarrollo de práctica de obra de la seguridad y prevención del vestíbulo y pabellón O de la fira 

  Martin Lacort, Jorge Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Voy a realizar una práctica, del seguimiento de la seguridad y salud en obra. Mi estancia en la obra empieza el 5 de Septiembre 2005, el mismo día que comienza la obra, hasta el mes de Junio 2006 incluido. La práctica ...
 • Estudi de viabilitat d'una cooperativa d'habitatges vers una promoció tradicional i vers una promoció realitzada en project manager situada a la porta nord de l'Hospitalet 

  Jodar Solans, Miquel Ignasi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte te com a objectiu comparar les tres formes diferenciades per realitzar una promoció de trenta-tres habitatges, dos locals comercials i un garatge amb capacitat per a quaranta-cinc vehicles. Aquestes tres ...
 • Estudi de viabilitat en el pla parcial "La Girada II": Rambla de la Generalitat, 33 Vilafranca del Penedès 

  Vacarisas Montes, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present estudi és determinar la viabilitat d’una promoció immobiliària, situada entre els carrers Rambla de la generalitat i carrer de Pere Grases, de Vilafranca del Penedès, dins del nou Pla Parcial la ...
 • Estudi i realització d'un projecte executiu per a la realització d'un edifici d'habitatges entre mitgeres emplaçat al carrer de les Torres no 94 

  Ferrando Heras, Javier Julian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu d'aquest projecte és l'studi i realització de projecte executiu per a la realització d’un edifici de vivendes entre mitgeres. El projecte es desenvolupa en cinc plantes, P. Baixa + P. Altell + 3 P. Tipus, amb ...
 • Treball de rehabilitació de l'edifici de l'Ateneu de Martorell 

  Falguera Borrut, Frederic (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El treball es concreta en la rehabilitació de l’edifici de l’Ateneu, situat al carrer Gomis núm.10-12, de Martorell. Aquest consisteix en l’enderroc, neteja dels elements obsolets i malmesos, el reforç estructural dels ...
 • Seguimiento de obra de edificio plurifamiliar (Sabadell) 

  Juan Medina, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El proyecto en si, se ha dividido en varios apartados, que según mi criterio son significativos en el desarrollo del proyecto. Éste se ha dividido en tres grandes apartados: -El primero de ellos, que lo llamaremos ...
 • Práctica de obra de 16 viviendas unifamiliares aisladas situadas en Aiguesverds (Reus) 

  Alegre Rubio, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  El presente trabajo final de carrera tiene como objetivo principal llevar a la practica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera. Para conseguir este objetivo he realizado el seguimiento de una obra: se trata ...
 • Estudi i aplicació de sistemes domòtics per a habitatges de gent gran 

  Jurado Romero, Iván (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte final de carrera es pretén realitzar una instal·lació domòtica a un habitatge on resideix gent gran, la qual no disposa de cap preinstal·lació per a aquests tipus de sistemes. Per a saber com enfocar el ...
 • Estudi de viabilitat d'una promoció immobiliària als carrers de Francesc Oller, d'Amadeu de Savoia i del Torrent de Terrassa 

  Úbeda Simarro, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest anàlisi té l’objectiu de determinar la viabilitat de la promoció immobiliària formada pels solars situats al Carrer Francesc Oller nº 24, 28, 32 i 27 i el Carrer Amadeu de Savoia nº 62 i 72 de Terrassa (Barcelona). ...
 • Catalogació i aixecament arquitectònic de façanes d'una illa de l'Eixample 

  Romero Ameijide, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  La realización de este proyecto pretende alcanzar dos objetivos: la catalogación y levantamiento de las fachadas de dos manzanas de l’Eixample y la creación de un modelo tridimensional de la misma. Las manzanas estudiadas ...