El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una unitat de la UPC, que neix el 1992 a iniciativa del seu Consell Social. El CCD es crea amb la missió d'impulsar la implicació activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i donar suport a la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica.

En aquesta pàgina es pot consultar informació sobre els projectes que s'han realitzat durant els darrers anys gràcies, en bona mesura, a les aportacions realitzades a través de la Campanya 0'7%, i als que el CCD ha donat suport cada any a través de la Convocatòria d'Ajuts.

Altres tipus de documents realitzats en el marc de projectes CCD són:

Collections in this community

Recent Submissions