El GEMMA és un grup de recerca del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental de la UPC, que realitza la seva activitat docent a l’E.T.S. de Camins, Canals i Ports de Barcelona. L’objectiu
principal del GEMMA és desenvolupar i promoure biotecnologies sostenibles i innovadores pel tractament d’aigües i residus orgànics, que eliminin contaminants convencionals i emergents i que puguin produir bioenergia. Els principals temes de recerca són: bioprocessos de baix cost pel tractament d'aigües residuals i fangs, sistemes d’algues pel tractament de les aigües

http://futur.upc.edu/GEMMA

The goal of our research activities is to develop and promote sustainable and innovative water, wastewater and sludge treatment biotechnologies, capable of removing a wide range of contaminants, including emerging pollutants.

The main research topics are:

- Natural low-cost bioprocesses for wastewater and sludge treatment

- Algal based technologies for wastewater treatment and biomass production

- Bioenergy from waste and wastewater

- Biogas production from solid waste and biomass

- Water reuse and efficiency

- Microbial fuel cells

- Phosphorous removal and recovery from wastewater

- Life Cycle Assessment and economic evaluation of products and technologies

- Numerical simulation of bioprocesses

During the last 5 years, our research has covered a wide range of aspects, including: the influence of design parameters on the removal of pollutants from wastewater and sludge, pollutants degradation pathways, micropollutants and emerging pollutants removal in natural wastewater treatment systems, the role of microfauna in decontamination processes, biogas production in low-cost anaerobic digesters, greenhouse gases emissions from wastewater and sludge treatment facilities, economic and environmental assessment of biotechnologies, bioprocess modeling.

http://futur.upc.edu/GEMMA

The goal of our research activities is to develop and promote sustainable and innovative water, wastewater and sludge treatment biotechnologies, capable of removing a wide range of contaminants, including emerging pollutants.

The main research topics are:

- Natural low-cost bioprocesses for wastewater and sludge treatment

- Algal based technologies for wastewater treatment and biomass production

- Bioenergy from waste and wastewater

- Biogas production from solid waste and biomass

- Water reuse and efficiency

- Microbial fuel cells

- Phosphorous removal and recovery from wastewater

- Life Cycle Assessment and economic evaluation of products and technologies

- Numerical simulation of bioprocesses

During the last 5 years, our research has covered a wide range of aspects, including: the influence of design parameters on the removal of pollutants from wastewater and sludge, pollutants degradation pathways, micropollutants and emerging pollutants removal in natural wastewater treatment systems, the role of microfauna in decontamination processes, biogas production in low-cost anaerobic digesters, greenhouse gases emissions from wastewater and sludge treatment facilities, economic and environmental assessment of biotechnologies, bioprocess modeling.

http://futur.upc.edu/GEMMA

The goal of our research activities is to develop and promote sustainable and innovative water, wastewater and sludge treatment biotechnologies, capable of removing a wide range of contaminants, including emerging pollutants.

The main research topics are:

- Natural low-cost bioprocesses for wastewater and sludge treatment

- Algal based technologies for wastewater treatment and biomass production

- Bioenergy from waste and wastewater

- Biogas production from solid waste and biomass

- Water reuse and efficiency

- Microbial fuel cells

- Phosphorous removal and recovery from wastewater

- Life Cycle Assessment and economic evaluation of products and technologies

- Numerical simulation of bioprocesses

During the last 5 years, our research has covered a wide range of aspects, including: the influence of design parameters on the removal of pollutants from wastewater and sludge, pollutants degradation pathways, micropollutants and emerging pollutants removal in natural wastewater treatment systems, the role of microfauna in decontamination processes, biogas production in low-cost anaerobic digesters, greenhouse gases emissions from wastewater and sludge treatment facilities, economic and environmental assessment of biotechnologies, bioprocess modeling.

http://futur.upc.edu/GEMMA

Enviaments recents

Mostra'n més