Aquesta subcomunitat recull els documents de recerca generats pel PDI i investigadors vinculats a la Secció de Terrassa del Departament d'Enginyeria Química.

Pàgina web del Departament

Recent Submissions

View more