L’experimentació continuada de la col·laboració universitat-administració local en docència i en recerca ha permès a tot un conjunt de professors de l’Escola d’Arquitectura del Vallès confirmar les possibilitats i l’abast d’una relació que es vol potenciar i oficialitzar amb la creació d’aquest nou Centre Específic de Recerca.

L’administració local i en particular el conjunt de municipis catalans tenen encomanada una labor complexa però alhora fonamental com és la de tenir cura i millorar les condicions d’habitabilitat dels respectius àmbits territorials, orientant les seves actuacions en benefici del que es considera d’interès general. L’espai públic, els equipaments, les infraestructures, el patrimoni natural i construït i l’habitatge de promoció són habitualment objecte preferent de polítiques d’àmbit local que tracten d’interpretar les necessitats de la col·lectivitat.

La universitat i més concretament l’EAV, pel seu caràcter metropolità, està obligada a mantenir un contacte permanent amb aquesta realitat que permeti alimentar temàticament les seves línies de treball en docència i en recerca, oferint a l’esmentat sector públic la seva expertesa en l’àmbit de les arquitectures i enginyeries per la via de l’aprofitament dels resultats.

Aquests propòsits generals poden resumir-se en els objectius següents:

  • Aplegar les activitats de recerca existents relacionades amb el món de l’administració local i promoure el seu creixement.
  • Generar vincles estables entre universitat i administració local.
  • Fomentar la creació de nous grups de treball, que desenvolupant primeres experiències en aquest camp, es constitueixin en viver de noves activitats i empreses.