Els objectius del grup són contribuir al progrés científic i tecnològic en l'àmbit de les ciències de l'espai així com promoure la recerca i el desenvolupament. Es potenciarà la col•laboració científica i acadèmica entre els grups i s'articularà la participació dels seus membres a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

http://futur.upc.edu/CTE-CRAE

Els objectius del grup són contribuir al progrés científic i tecnològic en l'àmbit de les ciències de l'espai així com promoure la recerca i el desenvolupament. Es potenciarà la col•laboració científica i acadèmica entre els grups i s'articularà la participació dels seus membres a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

http://futur.upc.edu/CTE-CRAE

Els objectius del grup són contribuir al progrés científic i tecnològic en l'àmbit de les ciències de l'espai així com promoure la recerca i el desenvolupament. Es potenciarà la col•laboració científica i acadèmica entre els grups i s'articularà la participació dels seus membres a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

http://futur.upc.edu/CTE-CRAE

Envíos recientes

Muestra más