Unió funcional de dos grups de recerca ja consolidats i especialitzats en els àmbits de motors tèrmics i instal·lacions tèrmiques motores (CREMIT) l'un, i en màquines Frigorífiques, bombes de calor i processos de transferència de calor (CER) l'altre.
Els objectius comuns per als propers tres anys són els següents:
- la generació de coneixement expressada en publicacions científiques en els àmbits esmentats, i
- la transferència de resultats de la recerca a les empreses i institucions mitjançant acords i convenis específics de col·laboració.

The aim is to join two small, consolidated research groups, one of which specialises in heat engines and machines (CREMIT) and the other in cooling and heating equipment (CER). The common aims for the next three years are to produce knowledge for publication in scientific journals in the aforementioned fields and to transfer the results of research to companies and public institutions.

The aim is to join two small, consolidated research groups, one of which specialises in heat engines and machines (CREMIT) and the other in cooling and heating equipment (CER). The common aims for the next three years are to produce knowledge for publication in scientific journals in the aforementioned fields and to transfer the results of research to companies and public institutions.

Recent Submissions

View more