Recent Submissions

  • Equacions estructurals amb lavaan 

    Sallán Leyes, José María (2014-04-15)
    Research report
    Open Access
    L'anàlisi d'equacions estructurals és una tècnica per avaluar models amb relacions complexes entre variables (path analysis), amb variables observables i variables latents. Un cas especialment interessant d'aplicació és ...