Enviaments recents

  • Sortir del Laberint : un joc per pensar 

    López Nuevo, David Andrés; Royo Vallés, María Dolores (2014-02-24)
    Working paper
    Accés obert
    “Sortir del Laberint” és un joc tipus puzzle, l’objectiu principal del qual és aconseguir que el jugador pugui sortir d’un laberint amb el mínim nombre de passes i el més ràpid possible.