El Grup d'Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) és un grup de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya i del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB). El grup centra la seva recerca en el desenvolupament de mètodes teòrics, numèrics i experimentals per a l'anàlisi i simulació del moviment humà, i per al disseny de dispositius robòtics d'assistència i rehabilitació. Les línies de recerca del grup són les següents:
- Captura i anàlisi cinemàtica del moviment humà. Anàlisi de la marxa de persones sanes i de la marxa patològica.
- Desenvolupament de models multisòlid per a l’anàlisi dinàmica del moviment i l’estudi del repartiment muscular.
- Disseny mecànic i simulació de dispositius robòtics d’assistència i rehabilitació del moviment.
- Desenvolupament de models biomecànics per a la predicció de forces musculars i de contacte a l'articulació mitjançant tècniques de mesura no invasives.
- Aplicació de l'anàlisi del moviment a la indústria del calçat i a l'esport.

http://futur.upc.edu/BIOMEC

The group BIOMEC focuses its research on the development of theoretical, numerical and experimental methods to study the biomechanics of human motion and the behaviour of biological tissues.
The research lines included are:
­- Capture and kinematic analysis of human motion. Healthy and pathological gait analysis.
­- Development of multibody biomechanical models for thedynamic analysis of motion and the study of muscle force sharing.
­- Mechanical design and simulation of robotic assistive and rehabilitation devices.
­- Multiphysics tissue modelling based on constitutive equations and experimental characterization, and link to clinical images.
­- In silico and experimental exploration of tissue biophysics.
­- Scale integration and dynamic coupling to organ biomechanics for patient-­-specific in silico medical trials.

http://futur.upc.edu/BIOMEC

The group BIOMEC focuses its research on the development of theoretical, numerical and experimental methods to study the biomechanics of human motion and the behaviour of biological tissues.
The research lines included are:
­- Capture and kinematic analysis of human motion. Healthy and pathological gait analysis.
­- Development of multibody biomechanical models for thedynamic analysis of motion and the study of muscle force sharing.
­- Mechanical design and simulation of robotic assistive and rehabilitation devices.
­- Multiphysics tissue modelling based on constitutive equations and experimental characterization, and link to clinical images.
­- In silico and experimental exploration of tissue biophysics.
­- Scale integration and dynamic coupling to organ biomechanics for patient-­-specific in silico medical trials.

http://futur.upc.edu/BIOMEC

Recent Submissions

View more