Recent Submissions

 • Geometria de superficies: una aproximació a la figura de Gausss 

  Pascual Gainza, Pere (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  Gauss va publicar l’any 1827 Disquisitiones generales circa superficies curvas, obra que ha resultat fonamental en el desenvolupament de la geometria diferencial a partir del segle XIX. La documentació de la qual es disposa ...
 • Leonhard Euler: quatre lIiçons escollides 

  Fossas Colet, Enric (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  L'FME dedica el curs acadèmic 2006-2007 a la figura del matemàtic suís Leonhard Euler, una de les ments més importants de la història, comparable a Gauss o Arquímedes. La lliçó inaugural va anar a càrrec d'Enric Fossas, ...
 • Einstein: física, tecnologia i matemàtiques 

  Vilaseca Alavedra, Ramon (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  "L’any 2005 fou declarat Any Mundial de la Física. Coincideix amb el centenari de publicacions d’Albert Einstein sobre el moviment brownià, sobre els quanta de llum i sobre relativitat especial. Les idees d’Einstein ...
 • La funció Z de Riemann 

  Quer Bosor, Jordi (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  El novembre de 1859 Riemann envià un manuscrit de sis fulls a l’Acadèmia de Berlín titulat Sobre el nombre de primers menors que una quantitat donada, el qual seria l’única publicació dedicada a la teoria de nombres de ...
 • La ecuación del calor 

  Caffarelli, Luis (2014-01-31)
  Other
  Open Access
  La ecuación del calor fue propuesta por Fourier en 1807-en su memoria sobre la propagación del calor en los cuerpos sólidos. En ella proponía además el germen de lo que pasaria a ser la Teoría de las Series de Fourier. Tan ...
 • L'estadística i els nous mitjans de càlcul 

  Lebart, Ludovic (2014-01-30)
  Other
  Open Access
  Aquesta exposició vol presentar breument el ventall d'eines disponibles, la terminologia utilitzada i, en general, el marc metodològic de l'estadística exploratoria i de l'analisi de dades, el paradigma de la disciplina. En ...
 • Equacions diferencials i models 

  Solà-Morales Rubió, Joan de (2014-01-30)
  Other
  Open Access
  En tot cas, jo voldria que aquesta conferència fos això que he dit: una breu lliçó sobre la importància de les equacions diferencials. Parlaré d'elles des de el punt de vista del models, és a dir, dels fenòmens que modelitzeu. ...
 • Modelos dinámicos en finanzas 

  Carrillo Menéndez, Santiago (2014-01-17)
  Other
  Open Access
  El problema de la modelización dinámica en finanzas tiene mucho que ver con el tipo de problema que se pretende estudiar. Es preciso tener en cuenta el subyacente así como las magnitudes que se pretende estimar para ...
 • Pere Puig i Adam: ahir, avui i sempre 

  Alsina Català, Claudi (2014-01-17)
  Other
  Open Access
  El tema central d'aquesta Lliçó serà doncs la figura emblemàtica del gran professor i matemàtic català Pere Puig i Adam (1900-1960). Si bé el centenari del seu naixement ja justifica per si mateix l'oportunitat de l'homenatge, ...
 • Sistemes lineals: una aproximació a algun dels seus conceptes i problemes rellevants 

  Puerta Sales, Ferran (2014-01-10)
  Other
  Open Access
  L'objectiu que m'he proposat al preparar aquesta exposició ha estat el de mostrar. per una banda, com alguns dels problemes bàsics de la teoria de Sistemes Dinàmics Lineals tenen una resposta senzilla en termes de l' ...
 • Algunes reflexions al voltat de l'estadística 

  Prat Bartés, Albert (2014-01-10)
  Other
  Open Access
 • Modelización matemática 

  Andrés Yebra, José Luis (2014-01-10)
  Other
  Open Access
  La modelización matemática pretende describir la realidad en términos matemáticos, una tarea difícil y que, sin embargo,está jalonada de éxitos sorprendentes. El proceso de modelización matemática puede esquematizarse ...

View more