El Grup de recerca REARQ sorgeix de la necessitat creixent d’una intervenció coordinada i integral en el patrimoni construït motivada per la cada vegada més complexa relació entre els diversos agents i disciplines que habitualment hi participen. Es proposa impulsar la recerca bàsica i aplicada per tal de millorar i sistematitzar els processos de rehabilitació i restauració arquitectònics, desenvolupar mètodes específics adreçats a l’adaptació i millora de l’edificació existent en el seu conjunt y d’edificis patrimonials singulars, així com establir procediments que permetin dissenyar protocols d’actuació a partir de la visió global i sostenible de l’entorn urbà on s’insereix l’objecte de la intervenció.

To promote basic and applied research to improve and systematize the processes of rehabilitation and restoration architectural transversely integrating and unifying all actors and disciplines that are usually present; Develop specific methods and procedures aimed at the adaptation and improvement of the existing building as a whole and more specifically to the heritage buildings and urban complexes, by integrating University, Business and Society; Develop procedures that establish protocols for action from the global and sustainable urban environment where is located the objective of the intervention.

To promote basic and applied research to improve and systematize the processes of rehabilitation and restoration architectural transversely integrating and unifying all actors and disciplines that are usually present; Develop specific methods and procedures aimed at the adaptation and improvement of the existing building as a whole and more specifically to the heritage buildings and urban complexes, by integrating University, Business and Society; Develop procedures that establish protocols for action from the global and sustainable urban environment where is located the objective of the intervention.

Recent Submissions

View more