El Grup de recerca REARQ sorgeix de la necessitat creixent d’una intervenció coordinada i integral en el patrimoni construït motivada per la cada vegada més complexa relació entre els diversos agents i disciplines que habitualment hi participen. Es proposa impulsar la recerca bàsica i aplicada per tal de millorar i sistematitzar els processos de rehabilitació i restauració arquitectònics, desenvolupar mètodes específics adreçats a l’adaptació i millora de l’edificació existent en el seu conjunt y d’edificis patrimonials singulars, així com establir procediments que permetin dissenyar protocols d’actuació a partir de la visió global i sostenible de l’entorn urbà on s’insereix l’objecte de la intervenció.

http://futur.upc.edu/REARQ

To promote basic and applied research to improve and systematize the processes of rehabilitation and restoration architectural transversely integrating and unifying all actors and disciplines that are usually present; Develop specific methods and procedures aimed at the adaptation and improvement of the existing building as a whole and more specifically to the heritage buildings and urban complexes, by integrating University, Business and Society; Develop procedures that establish protocols for action from the global and sustainable urban environment where is located the objective of the intervention.

http://futur.upc.edu/REARQ

To promote basic and applied research to improve and systematize the processes of rehabilitation and restoration architectural transversely integrating and unifying all actors and disciplines that are usually present; Develop specific methods and procedures aimed at the adaptation and improvement of the existing building as a whole and more specifically to the heritage buildings and urban complexes, by integrating University, Business and Society; Develop procedures that establish protocols for action from the global and sustainable urban environment where is located the objective of the intervention.

http://futur.upc.edu/REARQ

Enviaments recents

Mostra'n més