El dimecres 25 de setembre de 2019 a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona es va inaugurar l'aula "LG Academy"

La nova aula de formació és fruit del conveni signat, a principis del mes de febrer de 2019, amb l'empresa LG Electronics.

LG ELECTRONICS ESPANYA, S.A.U. és una entitat que es dedica a la comercialització de productes d'electrònica de consum i la vinculació amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona servirà per a la difusió de la marca LG i per impartir formacions a l'AULA LG sobre temes de refrigeració i climatització, en el context de l'enginyeria industrial, establint sinergies amb la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech.

Més informació: https://etseib.upc.edu/ca/noticies/lg-academy

Recent Submissions

View more