El dimecres 3 de juliol de 2019 es va celebrar la “Jornada Indústria 4.0 a l'ETSEIB”. Sota el lema "L'ETSEIB, motor de la transformació cap a la Indústria 4.0" i en el marc de les Jornades de Docència i Recerca que s'havien anat organitzant a l'Escola els darrers anys, es va dur a terme una nova Jornada on tots els col·lectius vinculats a l'escola van poder assistir a les 11 ponències temàtiques que professors i recercaries de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona van fer.

  • Benvinguda, Neus Cònsul
  • Parlament del president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya, Jordi Renom
  • Parlament de la directora General d'Indústria, Matilde Villarroya
  • Parlament del el rector de la UPC, Francesc Torres
  • BLOC 1: Recerca i transferència de tecnologia per a la Indústria 4.0
  • BLOC 2: "Altres aplicacions de les tecnologies per a la Indústria 4.0"
  • BLOC 3: Reptes docents per formar els enginyers de la Indústria 4.0

Recent Submissions

View more