El dimecres 20 de març de 2019 a les 18 hores a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona es va celebrar la presentació del llibre "Història, enginyeria i compromís" del professor Guillermo Lusa Monforte.

"Guillermo Lusa Monforte: història, enginyeria i compromís" és el 3r volum de la Col·lecció Mestres. Aplega una sèrie de treballs, en alguns casos inèdits, que ens fan veure la trajectòria de treball, recerca i compromís d'aquest professor de la Universitat Politècnica de Catalunya. Com a professor de Matemàtiques i Història de la Ciència, ha desplegat una llarga trajectòria de compromís amb la universitat i amb la societat. Ha participat en càrrecs directius de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Veure el llibre per UPCommons

Més informació: https://etseib.upc.edu/ca/noticies/un-llibre-per-un-dels-nostres-201cmestres201d-guillermo-lusa

Recent Submissions

View more