El canvi que va suposar passar de la Universitat Industrial d'Urgell a l'actual edifici de la zona universitària de la Diagonal, juntament amb l'aplicació del Pla d'estudis del 64 va generar una magnífica anomalia en els estudis d'Enginyeria industrial, la creació de dues Promocions 113.

En el 2019 s'han celebrat 2 actes commemoratius dels 50 anys de les promocions del 69. El segon acte va celebrar-se el 25 d'octubre a l'Aula Capella de l'ETSEIB, on es van reunir els membres de la promoció 113 que varen cursar els seus estudis del 1962 al 1969, havent passat 2 anys de la seva carrera a l'escola industrial d'Urgell i 5 anys a l'actual Edifici de la Diagonal.

La promoció 113 és una de les generacions d'enginyers més preparades, ja que van cursar un pla d'estudis de 7 anys. Entre els seus membres trobem al president de La Mútua dels Enginyers, Joan Munt.

Més informació a: https://etseib.upc.edu/ca/noticies/les-2-promocions-113-d2019enginyeria-industrial

Recent Submissions

View more