El grup està especialitzat en problemes relatius al disseny i la gestió de la cadena d'aprovisionament (Supply Chain), incloent la direcció d'operacions en el seu si, en tot tipus d'organitzacions. La missió del grup és fomentar i desenvolupar la recerca sobre la Supply Chain i contribuir així a la millora de l'eficiència, econòmica i mediambiental, de les organitzacions, específicament pel que fa als processos d'aprovisionament, producció, distribució, recuperació i remanufactura o reciclatge.

El grupo está especializado en problemas relativos al diseño y la gestión de la cadena de suministro (supply chain), incluyendo la dirección de operaciones en su seno, en todo tipo de organizaciones. La misión del grupo es fomentar y desarrollar la investigación sobre la cadena de suministro (supply chain) y contribuir así a la mejora de la eficiencia económica y medioambiental de las organizaciones, específicamente en cuanto a los procesos de aprovisionamiento, producción, distribución, recuperación y remanufactura o reciclaje.

El grupo está especializado en problemas relativos al diseño y la gestión de la cadena de suministro (supply chain), incluyendo la dirección de operaciones en su seno, en todo tipo de organizaciones. La misión del grupo es fomentar y desarrollar la investigación sobre la cadena de suministro (supply chain) y contribuir así a la mejora de la eficiencia económica y medioambiental de las organizaciones, específicamente en cuanto a los procesos de aprovisionamiento, producción, distribución, recuperación y remanufactura o reciclaje.

El grupo está especializado en problemas relativos al diseño y la gestión de la cadena de suministro (supply chain), incluyendo la dirección de operaciones en su seno, en todo tipo de organizaciones. La misión del grupo es fomentar y desarrollar la investigación sobre la cadena de suministro (supply chain) y contribuir así a la mejora de la eficiencia económica y medioambiental de las organizaciones, específicamente en cuanto a los procesos de aprovisionamiento, producción, distribución, recuperación y remanufactura o reciclaje.

Recent Submissions

View more