Línies específiques d’expertesa del centre:

Durabilitat i traçabilitat dels productes alimentaris.
Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics (APPCC).
Optimització dels envasos i embalatges.
Sensors i biosensors.
Higiene i enginyeria alimentària.
Disseny sanitari.
Desenvolupament de prototips de màquines per a ús alimentari.
Disseny i/o construcció de nous equips o instal·lacions en empreses alimentàries.
Automatització i regulació industrial de processos de fabricació d'aliments.
Disseny de plantes pilot.
Propietats funcionals dels aliments
Pla per assegurament d'innocuïtat alimentària d'envàs
Implantació de sèrie ISO 18600 de packaging i medi ambient
Actualització, revisió i/o implantació d'etiquetatge segons nous requeriments del Reglament 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor.

Recent Submissions

View more