L'objectiu del grup de recerca és obtenir la informació bàsica necessària per dissenyar programes de gestió integrada de nematodes fitoparàsits que afecten la producció vegetal en base a la biologia del patogen, l'epidemiologia de la malaltia, l'efecte sobre la fisiologia de la planta i el rendiment i qualitat dels productes. A partir d'aquesta informació bàsica s'elaboren eines d'ajuda a la presa de decisions per a la gestió del paràsit mitjançant mètodes alternatius al control químic, entre els que destaquen la resistència vegetal.

El objetivo del grupo de investigación es obtener la información básica necesaria para diseñar programas de gestión integrada de nematodos fitoparásitos que afectan a la producción vegetal en base a la biología del patógeno, la epidemiología de la enfermedad, el efecto sobre la fisiología de la planta y el rendimiento y calidad de los productos. A partir de esta información básica elaboran herramientas de ayuda a la toma de decisiones para la gestión del parásito mediante métodos alternativos al control químico, entre los que destacan la resistencia vegetal.

El objetivo del grupo de investigación es obtener la información básica necesaria para diseñar programas de gestión integrada de nematodos fitoparásitos que afectan a la producción vegetal en base a la biología del patógeno, la epidemiología de la enfermedad, el efecto sobre la fisiología de la planta y el rendimiento y calidad de los productos. A partir de esta información básica elaboran herramientas de ayuda a la toma de decisiones para la gestión del parásito mediante métodos alternativos al control químico, entre los que destacan la resistencia vegetal.

El objetivo del grupo de investigación es obtener la información básica necesaria para diseñar programas de gestión integrada de nematodos fitoparásitos que afectan a la producción vegetal en base a la biología del patógeno, la epidemiología de la enfermedad, el efecto sobre la fisiología de la planta y el rendimiento y calidad de los productos. A partir de esta información básica elaboran herramientas de ayuda a la toma de decisiones para la gestión del parásito mediante métodos alternativos al control químico, entre los que destacan la resistencia vegetal.

Recent Submissions

View more