La UMA centra la seva activitat en la recerca en mecanització agrària, i molt específicament en tecnologies d'aplicació de fitosanitaris. La UMA ha assolit importants novetats que han arribat al sector dels fabricants; tecnologia d'aplicació variable, sistemes de caracterització electrònica de la vegetació, desenvolupament d'un software per a la determinació del volum òptim d'aplicació al cultiu de la vinya, desenvolupament d'un prototip per a la millora de les aplicacions de fitosanitaris als hivernacles. La UMA és responsable de cursos de formació.

La UMA centra su actividad en la investigación en mecanización agraria, y muy específicamente en tecnologías de aplicación de fitosanitarios. La UMA ha logrado importantes novedades que han llegado al sector de los fabricantes; tecnología de aplicación variable, sistemas de caracterización electrónica de la vegetación, desarrollo de un software para la determinación del volumen óptimo de aplicación al cultivo de la vid, desarrollo de un prototipo para la mejora de las aplicaciones de fitosanitarios en los invernaderos. La UMA es responsable de cursos de formación.

La UMA centra su actividad en la investigación en mecanización agraria, y muy específicamente en tecnologías de aplicación de fitosanitarios. La UMA ha logrado importantes novedades que han llegado al sector de los fabricantes; tecnología de aplicación variable, sistemas de caracterización electrónica de la vegetación, desarrollo de un software para la determinación del volumen óptimo de aplicación al cultivo de la vid, desarrollo de un prototipo para la mejora de las aplicaciones de fitosanitarios en los invernaderos. La UMA es responsable de cursos de formación.

La UMA centra su actividad en la investigación en mecanización agraria, y muy específicamente en tecnologías de aplicación de fitosanitarios. La UMA ha logrado importantes novedades que han llegado al sector de los fabricantes; tecnología de aplicación variable, sistemas de caracterización electrónica de la vegetación, desarrollo de un software para la determinación del volumen óptimo de aplicación al cultivo de la vid, desarrollo de un prototipo para la mejora de las aplicaciones de fitosanitarios en los invernaderos. La UMA es responsable de cursos de formación.

Recent Submissions

View more