L'activitat del grup se centra en plataformes de computació i xarxes de sensors sense fils (IoT). Aquesta tecnologia permet monitoritzar espais físics, infraestructures, mercaderies, productes i persones; és capaç d'aprendre de l'entorn i prendre decisions. Els àmbits d'aplicació són les smart cities (sistemes d'energia, mobilitat, contaminació,...), sistemes productius, els entorns esportius, la cura de la salut, els mètodes de valoració publicitària, i el big data.

La actividad del grupo se centra en plataformas de computación y redes de sensores inalámbricos (IoT). Esta tecnología permite monitorizar espacios físicos, infraestructuras, mercancías, productos y personas; es capaz de aprender del entorno y tomar decisiones. Los ámbitos de aplicación son las ciudades inteligentes (sistemas de energía, movilidad, contaminación, etc.), los sistemas productivos, los entornos deportivos, el cuidado de la salud, los métodos de valoración publicitaria, y los big data.

La actividad del grupo se centra en plataformas de computación y redes de sensores inalámbricos (IoT). Esta tecnología permite monitorizar espacios físicos, infraestructuras, mercancías, productos y personas; es capaz de aprender del entorno y tomar decisiones. Los ámbitos de aplicación son las ciudades inteligentes (sistemas de energía, movilidad, contaminación, etc.), los sistemas productivos, los entornos deportivos, el cuidado de la salud, los métodos de valoración publicitaria, y los big data.

La actividad del grupo se centra en plataformas de computación y redes de sensores inalámbricos (IoT). Esta tecnología permite monitorizar espacios físicos, infraestructuras, mercancías, productos y personas; es capaz de aprender del entorno y tomar decisiones. Los ámbitos de aplicación son las ciudades inteligentes (sistemas de energía, movilidad, contaminación, etc.), los sistemas productivos, los entornos deportivos, el cuidado de la salud, los métodos de valoración publicitaria, y los big data.

Collections in this community

Recent Submissions

View more