Descripció de la col·lecció:

Per recolzar la campanya, l’AAC-GD ha elaborat un seguit de consells tant per al conjunt de la ciutadania com per aquells centres d’arxiu interessats a participar en la recopilació d’evidències documentals de tota mena sobre l’experiència excepcional que estem vivint. D'aquesta manera, en la present col·lecció, s'adjunten els documentsen format textual i en infografies per tal de facilitar la difusió d'aquest missatge.

Enviaments recents