Descripció del fons social "Arxivem la COVID19"

L'abril del 2020, enmig d’una pandèmia de coronavirus que obliga a la societat de tot el món a confinar-se a les cases, es llança una campanya #ArxivemelMoment, amb les etiquetes #ArxivemlaCOVID19 #ArchivemoslaCOVID19 i #DocumentingCOVID19. La iniciativa s'emmarca en la declaració de la Unesco Turning the threat of COVID-19 into an opportunity for greater support to documentary heritage.

La UPC es va adherir a la iniciativa amb la recopilació d’evidències documentals de tota mena sobre aquesta experiència excepcional (documents textuals, infografies, fotografies, etc.).

Podeu aportar la vostra documentació per participar a la campanya a través del formulari de participació.

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, des de l’any 2017, ha promogut i incentivat la documentació proactiva de la futura memòria pública mitjançant un marc teòric i metodològic que s'ha agrupat sota el hashtag genèric d’#ArxivemelMoment.