Descripció del fons social "Arxivem la COVID19"

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, des de l’any 2017, ha promogut i incentivat la documentació proactiva de la futura memòria pública mitjançant un marc teòric i metodològic que hem agrupat sota el hashtag genèric d’#ArxivemelMoment.

Aquests dies d’abril del 2020, enmig d’una pandèmia de coronavirus que obliga a la societat de tot el món a deixar de treballar i confinar-se a les cases, hem cregut oportú llançar de nou una campanya #ArxivemelMoment aquesta vegada amb les etiquetes #ArxivemlaCOVID19 #ArchivemoslaCOVID19 i #DocumentingCOVID19.

Per recolzar la campanya, la UPC s'ha adherit a la iniciativa per tal de participar en la recopilació d’evidències documentals de tota mena sobre l’experiència excepcional que estem vivint a través de diverses col·leccions i reportatges que inclouen tant documents textuals, infografies, fotografies, etc.

Recent Submissions

View more