Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Jordi Quer Bosor com a degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), en substitució del Sr. Sebastiá Xambó Descamps. L'acte es va celebrar el dia 6 de març de 2009 a les instal·lacions de la mateixa Facultat.

Recent Submissions