Els objectius d'aquest grup de recerca són:

  • La recerca en l'àmbit de l'aqüicultura i de la qualitat dels productes aquàtics. L'interès se centra tant en els resultats pràctics que es poden transferir al sector com en les bases d'enginyeria i biològiques
  • La transferència al sector productiu dels resultats propis així com la participació en xarxes de transferència de tecnologia (com la xarxa europea AQUAFLOW)
  • La formació al nivell de tercer cicle (en l'actualitat amb l'especialització d'Aqüicultura Sostenible en el marc del programa de doctorat Biotecnologies Agroalimentaries i Sostenibilitat de la UPC)
  • La potenciació de la recerca i l’activitat interuniversitaria en aquest àmbit a Catalunya a través del CRA (Centre de Referència en Aqüicultura de la Generalitat de Catalunya)

Recent Submissions

View more