Les línies de treball d'aquest grup de recerca són:

  • La determinació i estudi de caràcters definitoris de qualitat gustativa dels vegetals a escala organolèptica, química i geneticoambiental
  • La conservació, estudi i millora del germoplasma autòcton català que ha resistit la pressió de les cultivars modernes, a causa de la seva qualitat gustativa

Recent Submissions

View more