Now showing items 13-24 of 33

  • The F-threshold of radical ideals 

   De Lamsdorff-Galagane Bonet, Leo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Università degli Studi di Genova
   Les F-singularitats són singularitats d'anells commutatius de característica primera relacionats amb l'endomorfisme de Frobenius. Per a poder-les estudiar, s'han introduit invariants numèrics com la multiplicitat de ...
  • Extracting weather features from outdoor scene images using convolutional neural networks 

   Martí Escofet, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Columbia University
   En aquesta tesi construïm un nou conjunt de dades amb imatges extretes de webcams situades arreu del món utilitzant EarthCam, una web pública on tenen diverses càmeres en directe que mostren escenes exteriors i on qualsevol ...
  • On groups of piecewise linear homeomorphisms of the interval 

   Barja Romero, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Royal Holloway
   En aquest treball presentem els grups de Thompson F i T, establint les seves definicions, presentacions i propietats bàsiques. Estudiem les generalitzacions F(k) i F(tau) de F i com estan immerses les unes en les altres. ...
  • A deep learning approach to portfolio optimization 

   Cartanyà Caro, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
   Des del desenvolupament de la teoria moderna de carteres de Markowitz l'any 1952, s'han dut a terme numerosos avenços per a millorar-ne les tècniques originals, fins al punt que la recerca actual en aquest àmbit es centra ...
  • Predictive classification of orders for on-demand last-mile grocery delivery with autonomous robots 

   Criach i García, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Technische Universiteit Delft
   Avui en dia, la gent desitja un repartiment ràpid de les seves comandes. Aleshores, per tal de disminuir el temps d'espera entre la comanda i l'entrega, les rutes d'entrega s'han de planejar sota demanda, i no pel següent ...
  • Segmentation of lung nodules using convolutional neural networks 

   López Guitart, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La segmentació de nòduls pulmonars en imatges de TC té un paper important en l'anàlisi radiòmica de càncers de pulmó. Tanmateix, llur perfilat manual és un procés lent que requereix la participació d'experts, i només hi ...
  • Thermal, structural and optical analysis of a generic CubeSAT 

   Lanchares Sanchez, Ernesto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Cornell University
   En aquest projecte, realitzem una anàlisi tèrmica d'un satèl·lit 1U CubeSat la missió del qual és la fotografia de la Terra. Proposem una geometria 3D separada per al CubeSat i les lents de la càmera usada per a fotografiar ...
  • Securing IoT communications using trusted execution environments 

   Benedito i Saura, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM)
   Els dispositius IoT i vestibles cada vegada recopilen més dades personals sensibles. A causa de la naturalesa d'aquestes dades, és de summa importància emmagatzemar-les i processar-les de forma segura. Aquest treball de ...
  • Best response computation: efficient algorithm to compute the best response for strategic network formation with attack and immunization 

   Zhang, Niebo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En aquest projecte, ens centrem en investigar el model de Network Creation Games with attack and immunization introduït per Goyal et al.. Freqüentment, el cost computacional de computar una Best Response o de comprovar si ...
  • Bijective enumeration of constellations in higher genus 

   Castellví Foguet, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   École Polytechnique Paris
   Bousquet-Mélou i Schaeffer donaren el 2000 una enumeració bijectiva de certs mapes anomenats constel·lacions. El 2019, Lepoutre va descriure una bijecció entre mapes biacoloribles de gènere arbitrari i certs mapes unicel·lulars ...
  • Applications of Fourier analysis to arithmetic combinatorics 

   Ortega Sánchez Colomer, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-18)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Lancaster University
   Presentem algunes tècniques elementals de l’anàlisi de Fourier dins la combinatòria aritmètica i les usem per demostrar resultats de caràcter combinatori a conjunts de Sidon grans. Per una banda, demostrem que els conjunts ...
  • Applications of deep learning in radiomics and survival prediction 

   Zhu, Dean (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   University of Toronto
   En aquest treball investiguem el potencial de la radiómica com a eina per la predicció de superviv\`encia. Donat les limitacions dels models actuals apliquem xarxes neuronals profundes per millora els resultats comparats ...