Now showing items 1-12 of 33

  • Quantifying the sense of presence in virtual reality using physiological data 

   De Vidal i Flores, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   Les mesures fisiològiques de l'experiència de joc (PX) durant el joc han anat incrementant en popularitat en les comunitats de recerca sobre jocs. La sensació de presència, que es refereix a la impressió psicològica d'estar ...
  • Accelerating zero knowledge proofs 

   Pujol Ventosa, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-19)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology
   Les proves de coneixement zero són una eina criptogràfica altament prometedora que permet demostrar que un predicat és correcte sense revelar informació addicional sobre aquest. Aquestes tipus de proves són útils en ...
  • Maximizing nash social welfare in online settings 

   Moreno Martínez, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Maryland
   En aquest treball considerem el problema online d’assignar un conjunt de T béns indivisibles a un conjunt de n agents, amb l’objectiu de maximitzar el Nash Social Welfare (NSW) equilibrant tant l’equitat como l’eficiència. ...
  • Hardware support for fine-grained parallelism and simultaneous multithreading in RISC-V 

   Recort Bascuas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   El processadors moderns han d’explotar tots els nivells de paral·lelisme disponibles per a aconseguir el màxim rendiment i ús dels recursos hardware. Aquest projecte es centra en les arquitectures multifil, que executen ...
  • Locality analysis and its hardware implications for graph pattern mining 

   Arduengo García, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
   En aquest treball hem abordat l'acceleració d'aplicacions GPM des de la perspectiva oferta per l'arquitectura NDP. Hem desenvolupat una nova eina de simulació, basada en la integració de dos coneguts simuladors: ZSim (per ...
  • Neural radiance fields for heads: towards accurate digital avatars 

   Mor Domènech, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Carnegie Mellon Univesity
   La digitalització d'éssers humans en entorns 3D ha estat durant dècades objecte d'estudi en la visió per computador i els gràfics digitals, però és encara un problema obert. Avui dia, cap tecnologia és capaç de digitalitzar ...
  • A computational approach for finding 6-List-critical graphs on the Torus 

   Moreno Peñarrubia, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   Univerzita Karlova
   La coloració de grafs dibuixats a superfícies és un àrea antiga i molt estudiada de la teoria de grafs. Thomassen va demostrar que hi ha un nombre finit de grafs 6-crítics a qualsevol superfície fixa i va proporcionar el ...
  • Artin’s Conjecture on primes with prescribed primitive roots 

   López-Contreras González, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of California, Berkeley
   La Conjectura d’Artin sobre la densitat del conjunt de nombres primers amb una arrel primitiva prescrita és un dels problemes matemàtics oberts més fàcils d’enunciar. En la seva versió més clàssica, es planteja la següent ...
  • Multiscale modeling of a closure problem using the scattering transform 

   Prat Colomer, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   New York University
   Els models climàtics estimen la dinàmica dels fluids a la Terra resolent equacions contínues en quadrícules finites. Els processos físics per sota de la resolució dels models climàtics tenen efectes estadístics a les escales ...
  • Med-ImageNet: A framework for radiomics research 

   Pomar Pallarès, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Covenantee:   University of Toronto
   La radiòmica és un camp emergent en la recerca contra el càncer, però la necessitat de grans quantitats de dades juntament amb la falta de datasets complets i etiquetats en complica els estudis. A més, no hi ha mètodes ...
  • Planning experiments with meta-learned priors 

   Olivetti Auladell, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Considerem una situació on experiments de costos molt diferents poden ser realitzats per obtenir diverses propietats d'una entitat i una recompensa és obtinguda per confirmar que la entitat satisfà una propiteat. En aquest ...
  • Improving CAMBI, a Banding Artifact Detector 

   Fons Miret, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
   Bachelor thesis
   Restricted access - confidentiality agreement