Recent Submissions

 • Quantifying the sense of presence in virtual reality using physiological data 

  De Vidal i Flores, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Les mesures fisiològiques de l'experiència de joc (PX) durant el joc han anat incrementant en popularitat en les comunitats de recerca sobre jocs. La sensació de presència, que es refereix a la impressió psicològica d'estar ...
 • Accelerating zero knowledge proofs 

  Pujol Ventosa, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology / Massachusetts Institute of Technology
  Les proves de coneixement zero són una eina criptogràfica altament prometedora que permet demostrar que un predicat és correcte sense revelar informació addicional sobre aquest. Aquestes tipus de proves són útils en ...
 • Maximizing nash social welfare in online settings 

  Moreno Martínez, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Maryland
  En aquest treball considerem el problema online d’assignar un conjunt de T béns indivisibles a un conjunt de n agents, amb l’objectiu de maximitzar el Nash Social Welfare (NSW) equilibrant tant l’equitat como l’eficiència. ...
 • Hardware support for fine-grained parallelism and simultaneous multithreading in RISC-V 

  Recort Bascuas, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  El processadors moderns han d’explotar tots els nivells de paral·lelisme disponibles per a aconseguir el màxim rendiment i ús dels recursos hardware. Aquest projecte es centra en les arquitectures multifil, que executen ...
 • Locality analysis and its hardware implications for graph pattern mining 

  Arduengo García, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  En aquest treball hem abordat l'acceleració d'aplicacions GPM des de la perspectiva oferta per l'arquitectura NDP. Hem desenvolupat una nova eina de simulació, basada en la integració de dos coneguts simuladors: ZSim (per ...
 • Neural radiance fields for heads: towards accurate digital avatars 

  Mor Domènech, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Carnegie Mellon Univesity
  La digitalització d'éssers humans en entorns 3D ha estat durant dècades objecte d'estudi en la visió per computador i els gràfics digitals, però és encara un problema obert. Avui dia, cap tecnologia és capaç de digitalitzar ...
 • A computational approach for finding 6-List-critical graphs on the Torus 

  Moreno Peñarrubia, Félix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Univerzita Karlova
  La coloració de grafs dibuixats a superfícies és un àrea antiga i molt estudiada de la teoria de grafs. Thomassen va demostrar que hi ha un nombre finit de grafs 6-crítics a qualsevol superfície fixa i va proporcionar el ...
 • Artin’s Conjecture on primes with prescribed primitive roots 

  López-Contreras González, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of California, Berkeley
  La Conjectura d’Artin sobre la densitat del conjunt de nombres primers amb una arrel primitiva prescrita és un dels problemes matemàtics oberts més fàcils d’enunciar. En la seva versió més clàssica, es planteja la següent ...
 • Multiscale modeling of a closure problem using the scattering transform 

  Prat Colomer, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   New York University
  Els models climàtics estimen la dinàmica dels fluids a la Terra resolent equacions contínues en quadrícules finites. Els processos físics per sota de la resolució dels models climàtics tenen efectes estadístics a les escales ...
 • Med-ImageNet: A framework for radiomics research 

  Pomar Pallarès, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  La radiòmica és un camp emergent en la recerca contra el càncer, però la necessitat de grans quantitats de dades juntament amb la falta de datasets complets i etiquetats en complica els estudis. A més, no hi ha mètodes ...
 • Planning experiments with meta-learned priors 

  Olivetti Auladell, Jan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Considerem una situació on experiments de costos molt diferents poden ser realitzats per obtenir diverses propietats d'una entitat i una recompensa és obtinguda per confirmar que la entitat satisfà una propiteat. En aquest ...
 • Improving CAMBI, a Banding Artifact Detector 

  Fons Miret, Nil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement

View more