Recent Submissions

 • Bijective enumeration of constellations in higher genus 

  Castellví Foguet, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   École Polytechnique Paris
  Bousquet-Mélou i Schaeffer donaren el 2000 una enumeració bijectiva de certs mapes anomenats constel·lacions. El 2019, Lepoutre va descriure una bijecció entre mapes biacoloribles de gènere arbitrari i certs mapes unicel·lulars ...
 • Applications of Fourier analysis to arithmetic combinatorics 

  Ortega Sánchez Colomer, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Lancaster University
  Presentem algunes tècniques elementals de l’anàlisi de Fourier dins la combinatòria aritmètica i les usem per demostrar resultats de caràcter combinatori a conjunts de Sidon grans. Per una banda, demostrem que els conjunts ...
 • Applications of deep learning in radiomics and survival prediction 

  Zhu, Dean (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   University of Toronto
  En aquest treball investiguem el potencial de la radiómica com a eina per la predicció de superviv\`encia. Donat les limitacions dels models actuals apliquem xarxes neuronals profundes per millora els resultats comparats ...
 • Roots of Trumpism: Homophily and Social Feedback in Donald Trump Support on Reddit 

  Massachs Güell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   ISI Foundation
  Estudiem l’emergència del suport a Donald Trump a la discussió política de Reddit. Amb gairebé 800k subscriptors, “r/The_Donald” és una de les comunitats més grans de Reddit i un dels nuclis principals de partidaris de ...
 • High Frequency Trading via Deep Recurrent Neural Networks 

  Romero Morral, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  El trading d'alta freqüència (High Frequency Trading, o HFT, en anglès) és un tipus d'inversió financera que té lloc en l'ordre de minuts, a diferència de la negociació amb freqüència inferior, com ara la inversió diària ...
 • High Frequency trading via convolutional neural networks 

  Cidrás Senra, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar i entrenar a una CNN capaç de realitzar intercanvis borsaris dins un HFT. La metodologia seguida va consistir en el disseny de models per pronosticar característiques particulars ...
 • Malnormal closure computation 

  Folch Aldehuelo, Cesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Universidade do Porto. Faculdade de Engenharia
  En aquest treball prenem un algorisme existent per calcular la clausura malnormal d'un subgrup finitament generat del grup lliure i en millorem la complexitat. A l'última secció presentem una interpretació gràfica per a ...
 • Tactile localization: dealing with uncertainty from the first touch 

  Valls Grünewald, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  En aquesta tesi proposem un nou sistema per localitzar d'objectes amb sensors tàctils per a robòtica de manipulació, que tracta, de forma explícita, la incertesa inherent al sentit del tacte. Amb aquesta fi, estimem la ...
 • Multi-agent systems, a road to robot cooperation 

  Bosch Bosch, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Texas at Austin. Cockrell School of Engineering
  This research project is an effort towards achieving robot cooperation to complete a set of tasks. The objective is to analyse, compare and explore different reinforcement learning algorithms and see how they perform. This ...
 • Markov chain Monte Carlo for the reconstruction of lineage trees from single-cell DNA data 

  Balcázar Castell, Iris (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Kungliga Tekniska högskolan / Kungliga Tekniska högskolan
  The purpose of this study is to infer evolutionary trees through the Markov chain Monte Carlo algorithm (MCMC) based on whole genome single-cell DNA sequencing data. By using MCMC we obtain likely tree structure samples ...
 • Use of radiomic data to improve imputation of HPV (p16) status in oropharyngeal cancer 

  Lascorz Guiu, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  The incidence of oropharyngeal cancer has been steadily increasing during the past decades. This increase is linked with human papillomavirus, one of the most common sexually transmitted diseases in Canada and worldwide. ...
 • AI-assisted annotation of 3D sparse data 

  Clergue, Louis (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto. Vector Institute
  Develop a method of annotating 3d sparse data (point cloud) in an efficient way with the help of deep neural network models and user corrections. Take the approach of human-in-the-loop to refine a AI generated fine annotation ...