Recent Submissions

 • A deep learning approach to portfolio optimization 

  Cartanyà Caro, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  Des del desenvolupament de la teoria moderna de carteres de Markowitz l'any 1952, s'han dut a terme numerosos avenços per a millorar-ne les tècniques originals, fins al punt que la recerca actual en aquest àmbit es centra ...
 • Predictive classification of orders for on-demand last-mile grocery delivery with autonomous robots 

  Criach i García, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft
  Avui en dia, la gent desitja un repartiment ràpid de les seves comandes. Aleshores, per tal de disminuir el temps d'espera entre la comanda i l'entrega, les rutes d'entrega s'han de planejar sota demanda, i no pel següent ...
 • Segmentation of lung nodules using convolutional neural networks 

  López Guitart, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  La segmentació de nòduls pulmonars en imatges de TC té un paper important en l'anàlisi radiòmica de càncers de pulmó. Tanmateix, llur perfilat manual és un procés lent que requereix la participació d'experts, i només hi ...
 • Thermal, structural and optical analysis of a generic CubeSAT 

  Lanchares Sanchez, Ernesto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-12)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Cornell University
  En aquest projecte, realitzem una anàlisi tèrmica d'un satèl·lit 1U CubeSat la missió del qual és la fotografia de la Terra. Proposem una geometria 3D separada per al CubeSat i les lents de la càmera usada per a fotografiar ...
 • Securing IoT communications using trusted execution environments 

  Benedito i Saura, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Centre Suisse d'Électronique et de Microtechnique (CSEM)
  Els dispositius IoT i vestibles cada vegada recopilen més dades personals sensibles. A causa de la naturalesa d'aquestes dades, és de summa importància emmagatzemar-les i processar-les de forma segura. Aquest treball de ...
 • Best response computation: efficient algorithm to compute the best response for strategic network formation with attack and immunization 

  Zhang, Niebo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte, ens centrem en investigar el model de Network Creation Games with attack and immunization introduït per Goyal et al.. Freqüentment, el cost computacional de computar una Best Response o de comprovar si ...
 • Bijective enumeration of constellations in higher genus 

  Castellví Foguet, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   École Polytechnique Paris
  Bousquet-Mélou i Schaeffer donaren el 2000 una enumeració bijectiva de certs mapes anomenats constel·lacions. El 2019, Lepoutre va descriure una bijecció entre mapes biacoloribles de gènere arbitrari i certs mapes unicel·lulars ...
 • Applications of Fourier analysis to arithmetic combinatorics 

  Ortega Sánchez Colomer, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Lancaster University
  Presentem algunes tècniques elementals de l’anàlisi de Fourier dins la combinatòria aritmètica i les usem per demostrar resultats de caràcter combinatori a conjunts de Sidon grans. Per una banda, demostrem que els conjunts ...
 • Applications of deep learning in radiomics and survival prediction 

  Zhu, Dean (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   University of Toronto
  En aquest treball investiguem el potencial de la radiómica com a eina per la predicció de superviv\`encia. Donat les limitacions dels models actuals apliquem xarxes neuronals profundes per millora els resultats comparats ...
 • Roots of Trumpism: Homophily and Social Feedback in Donald Trump Support on Reddit 

  Massachs Güell, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   ISI Foundation
  Estudiem l’emergència del suport a Donald Trump a la discussió política de Reddit. Amb gairebé 800k subscriptors, “r/The_Donald” és una de les comunitats més grans de Reddit i un dels nuclis principals de partidaris de ...
 • High Frequency Trading via Deep Recurrent Neural Networks 

  Romero Morral, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  El trading d'alta freqüència (High Frequency Trading, o HFT, en anglès) és un tipus d'inversió financera que té lloc en l'ordre de minuts, a diferència de la negociació amb freqüència inferior, com ara la inversió diària ...
 • High Frequency trading via convolutional neural networks 

  Cidrás Senra, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Hong Kong University of Science and Technology
  L'objectiu d'aquest projecte és desenvolupar i entrenar a una CNN capaç de realitzar intercanvis borsaris dins un HFT. La metodologia seguida va consistir en el disseny de models per pronosticar característiques particulars ...

View more