L'edició d'aquest treball s'inscriu en el projecte HAR2016-75871-R

Summary

  • La “farga” de l’ETSEIB: un testimoni singular de l'enginyeria industrial 

    Lusa Monforte, Guillermo; Roca Rosell, Antoni Maria Claret (Centre de Recerca per a la Història de la Tècnica “Francesc Santponç i Roca”. Càtedra UNESCO de Tècnica i Cultura “Pere Duran Farell”. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya, 2019)
    Other
    Open Access