L'objectiu principal del grup de recerca és cohesionar i consolidar estratègicament línies innovadores dels investigadors que han desenvolupat els darrers anys al Departament de Representació Arquitectònica de la UPC una producció científica i de transferència tecnològica amb avaluació contrastada, tendència i voluntat de millora.
Les experiències realitzades, així com els resultats assolits (restitució patrimonial, representació de projectes arquitectònics, aplicació de tecnologies TIC a l'elaboració de models de representació en diverses escales, des dels sistemes arquitectònics a la complexitat urbana, l'avaluació del disseny - de producte o d'interiors i la recerca educativa amb eines TIC aplicades a l'arquitectura), tots aconsellen una intensificació dels àmbits de recerca més productius, optimitzant la productivitat i els recursos.
Des de la seva creació l'any 2012, el grup es va centrar en primer lloc en dur a terme el projecte I+D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" i el projecte d'innovació docent, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), i també de tutoritzar i dirigir la tesi doctoral d'alguns dels seus membres adscrits a aquests projectes.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

Recent Submissions

 • BIM education experience in social project resolution with user evaluation 

  Pérez Sandoval, Miguel Ángel; Navarro Delgado, Isidro; Besné Yaguas, Alia; Sandoval, Georgina; Minaya Hernández, Fernando Rafael; Redondo Domínguez, Ernesto; Moya Sala, Joaquim; Fonseca, David (Springer, Charm, 2021)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  This article is the continuation of the research published in WorldCist 2020 under the topic “L) Information technologies in education”, which describes the educational results of the implementation of Building Information ...
 • RCR and the Senses 

  Millán Gómez, Antonio (Springer, 2020-05-12)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  Diverse opinions have been expressed about RCR architects, their professional and human progress, developed with a continuous effort, already perceptible from their first years as professionals, even before starting their ...
 • The relationship between art and computer icons 

  Puig Costa, Janina; Sánchez Riera, Alberto; Fonseca, David (International Institute of Informatics and Systemics, 2011)
  Conference report
  Open Access
  Can computer icons be considered art? Clearly, this depends on what we consider to be art and its social connotations. Since the 20th century, a work of art has ceased to be something unique and its historical role has ...
 • Habitar la platja: XXXII premis Habitàcola 

  Boquera Llambrich, Laia; Aracil González, Marta; Boquera Llambrich, Maria; Moliner Nuño, Sandra (2020-07-28)
  Internal report
  Open Access
 • Learning GIS in Architecture: An Educational Experience to Improve Student ICT Skills 

  Garcia-Almirall, M. Pilar; Redondo Domínguez, Ernesto; Valls Dalmau, Francesc (IGI Global, 2016)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  The introduction of Information and Communication Technology tools in the architectural practice can be challenging. This chapter discusses an educational approach to teach Geographic Information Systems to architecture ...
 • Spatial analysis of Finnish architect Juha Leiviskä's churches and their link with the Stijl Dutch group 

  Díez Blanco, María Teresa; Millán Gómez, Antonio (Universidad de Cantabria, 2020)
  Conference lecture
  Open Access
  The continuity of European Heritage, from late German Baroque to the avant-garde, shows episodes which are difficult to explain with the sole vision of Modern Architecture historians. In these circumstances, buildings such ...
 • Developing an augmented reality application in the framework of architecture degree 

  Sánchez Riera, Alberto; Redondo Domínguez, Ernesto; Fonseca Escudero, David (Association for Computing Machinery (ACM), 2012)
  Conference report
  Open Access
  We describe the development, implementation and evaluation of an augmented reality (AR) application for mobile devices. It has been particularly intended to be used in educational environments. This application has been ...
 • Untitled 

  Moliner Nuño, Sandra (2020-11-10)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  El 2 de setembre de 1927 un equip composat per Miquel Utrillo, enginyer, promotor artístic, pintor i crític d’ art i cap del projecte, Xavier Nogués, dibuixant i pintor, Francesc Folguera i Ramon Reventós, arquitectes, ...
 • Building orientation in green facade performance and its positive effects on urban landscape case study: an urban block in Barcelona 

  Bagheri Moghaddam, Faezeh; Fort Mir, Josep Maria; Besné Yaguas, Alia; Navarro Delgado, Isidro; Redondo Domínguez, Ernesto (2020-11-08)
  Article
  Open Access
  <jats:p>This paper addresses the effect of building orientation efficiency of the green facade in energy consumption, for which the case study is an urban block in Passeig de Gracia, L’Eixample, Barcelona. Nowadays, many ...
 • Combining BIM systems and video-games engines in educational ephemeral urban and architectural proposals 

  Fonseca Escudero, David; Sánchez Sepúlveda, Mónica; Besné Yaguas, Alia; Redondo Domínguez, Ernesto; Zapata Cebrián, Héctor; Navarro Delgado, Isidro; Pla Liñán, Jaume; Sánchez, Juan; Solà Garriga, Clara (Association for Computing Machinery (ACM), 2020)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  This article centers on showing the results of the evaluation of an educational proposal focused on combining the BIM (Building Information Modeling) methodology, with video game rendering engines such as Unreal in the ...
 • What is happening in the process of engaging architectural students and teachers for Including virtual and interactive systems in the projects developments? 

  Fonseca Escudero, David; Sánchez Sepúlveda, Mónica; Necchi, Silvia; Peña Camarillas, Enric; Martí Rius, Núria; Villagrasa Falip, Sergi; Redondo Domínguez, Ernesto; Franquesa Sànchez, Jordi; Navarro Delgado, Isidro (Association for Computing Machinery (ACM), 2020)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  The new technologies applied to complex learning environments need a pedagogical design adapted to the competences that we want to enforce or improve, the adaptation of the teacher, new and actualized resources, and the ...
 • "Gamification” for teaching collaborative urban design and citizen participation 

  Redondo Domínguez, Ernesto; Giménez Mateu, Lluís; Navarro Delgado, Isidro; Fonseca Escudero, David (Springer, 2020)
  Conference report
  Open Access
  We present the initial results of the research project MINECOBIA2016-77464-C2 coordinated by the Barcelona School of Architecture (ETSAB-UPC) and the Architecture Department at La Salle (ARQ-La Salle-URL). The project ...

View more