L'objectiu principal del grup de recerca és cohesionar i consolidar estratègicament línies innovadores dels investigadors que han desenvolupat els darrers anys al Departament de Representació Arquitectònica de la UPC una producció científica i de transferència tecnològica amb avaluació contrastada, tendència i voluntat de millora.
Les experiències realitzades, així com els resultats assolits (restitució patrimonial, representació de projectes arquitectònics, aplicació de tecnologies TIC a l'elaboració de models de representació en diverses escales, des dels sistemes arquitectònics a la complexitat urbana, l'avaluació del disseny - de producte o d'interiors i la recerca educativa amb eines TIC aplicades a l'arquitectura), tots aconsellen una intensificació dels àmbits de recerca més productius, optimitzant la productivitat i els recursos.
Des de la seva creació l'any 2012, el grup es va centrar en primer lloc en dur a terme el projecte I+D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" i el projecte d'innovació docent, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), i també de tutoritzar i dirigir la tesi doctoral d'alguns dels seus membres adscrits a aquests projectes.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

El objetivo principal del grupo de investigación es cohesionar y consolidar estratégicamente líneas innovadoras de los investigadores que han desarrollado durante los últimos años, en el Departamento de Representación Arquitectónica de la UPC, una producción científica y de transferencia tecnológica con evaluación contrastada, tendencia y voluntad de mejora.
Las experiencias realizadas, así como los resultados alcanzados (restitución patrimonial, representación de proyectos arquitectónicos, aplicación de tecnologías TIC en la elaboración de modelos de representación en varias escalas, desde los sistemas arquitectónicos a la complejidad urbana, la evaluación del diseño - de producto o de interiores y la investigación educativa con herramientas TIC aplicadas a la arquitectura), todos aconsejan una intensificación de los ámbitos de investigación más productivos, optimizando la productividad y los recursos.
Desde su creación en el año 2012, el grupo se centró en primer lugar en llevar a cabo el proyecto I + D MINECO, (EDU2012-37247), "E-learning 3.0 en la docencia de la arquitectura. Casos de estudio de investigación educativa para un futuro inmediato" y el proyecto de innovación docente, AGAUR. MOOC "De la realidad al proyecto. Del proyecto a la realidad aumentada" (2014 MOOC 00019), además de tutorizar y dirigir la tesis doctoral de algunos de sus miembros adscritos a estos proyectos.

Recent Submissions

 • Re-vision of the Drawn Heritage of Alison and Peter Smithson: Make and Remake¿=¿Innovate…. 

  Zaragoza de Pedro, Isabel; Esquinas Dessy, Jesús (2020-05-12)
  Part of book or chapter of book
  Restricted access - publisher's policy
  This publication seeks to show an interpretation of the drawings done by Alison and Peter Smithson to organize and present the exhibition "Painting and Sculpture of a Decade, 1954-1964", in order to evaluate how the graphic ...
 • The city as a collective creation: bottom-up, participatory and creative processes for a sustainable urban regeneration 

  Sève, Bruno; Redondo Domínguez, Ernesto; Millán Gómez, Antonio (2020)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  This research proposes to create a methodology for participatory action with traditional and new strategies (ICT – information and communications technology, mapping, big data, urban sketching, tactical planning, opinion ...
 • The urban transformation as a collective creation: bottom-up and participative tool taxonomy for urbanists and architects 

  Sève, Bruno; Redondo Domínguez, Ernesto; Millán Gómez, Antonio; Sega, Roberto (2020)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  Some of the emerging issues related with European cities, such as gentrification, degradation of patrimony, social tensions, mass tourism and exclusion, are partially related to the way we have planned cities during the ...
 • Tea - upcycling the railway station of Oaxaca: evaluation of a co-creation workshop 

  Sève, Bruno; Redondo Domínguez, Ernesto (2020)
  Article
  Open Access
  Urban protests in the twentieth century marked a social and political change that altered the way we transform our cities, or at least should have, so that we design urban spaces for people, but mostly with people. Today, ...
 • Applying user experience methods on TV quiz shows interaction design 

  Pifarré, Marc; Villegas, Eva; Fonseca, David; Redondo Domínguez, Ernesto; Navarro Delgado, Isidro (2012-02)
  Article
  Open Access
  The participation of the audience in tv quiz shows has traditionally two types of profiles: the contestant and the home viewer. This project has the goal of define the creation a new user profile: the remote contestant, ...
 • Premi millor stand CONSTRUMAT 2019 

  Redondo Domínguez, Ernesto; Zapata Cebrián, Héctor; Navarro Delgado, Isidro; Fonseca Escudero, David (2019-05-16)
  Internal report
  Open Access
 • New lighting representation methodologies for enhanced learning in architecture degree 

  Navarro Delgado, Isidro; Sánchez Riera, Alberto; Redondo Domínguez, Ernesto; Giménez Mateu, Luís; Zapata Cebrián, Héctor; Fonseca Escudero, David (Springer, 2019)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  Lighting conditions adjustment is one of the most difficult tasks inarchitecture visualization. This paper presents a new teaching methodology inthefield of lighting representation for enhanced learning with students ...
 • New Procedure for Teaching if the Manual Drawing in the First Year of the Degree in Studies of Architecture in the ETSAB 

  Lloveras Montserrat, Joaquín; Taberna Torres, Judit (Springer, 2017)
  Conference report
  Restricted access - publisher's policy
  We have been introducing during last years a new procedure using photography as a tool to improve the traditional teaching methods of manual design. We used it as a support for drawing the plans and as a background for the ...
 • Los dibujos de proyecto de J.L. Sert para la Fundacion Joan Miro de Barcelona 

  Granell Trias, Enrique; Redondo Domínguez, Ernesto (2017-10-16)
  Article
  Restricted access - publisher's policy
  Josep Ll. Sert ha sido uno de los arquitectos españoles de mayor prestigio internacional. Tras diversos años de exilio regresa a España de forma esporádica en la década de 1950. De ese periodo nacen los proyectos de la ...
 • Student motivation assessment using and learning virtual and gamified urban environments 

  Fonseca Escudero, David; Villagrasa, Sergi; Navarro Delgado, Isidro; Redondo Domínguez, Ernesto; Valls Dalmau, Francesc; Llorca Bofí, Josep; Gómez-Zevallos, Macarena; Ferrer, Álvaro; Calvo, Xavi (International Association for Computational Mechanics (IACM), 2017)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  The configuration of urban projects using ICTs is an essential aspect in the education of the future architect. The student must know the technologies that will facilitate their development and presentation, ...
 • Un acercamiento a los paisajes sonoros de la Ciutat Vella de Barcelona 

  Llorca Bofí, Josep; Alba Fernández, Jesús; Mendoza Ramírez, Héctor; Redondo Domínguez, Ernesto (Sociedad Española de Acústica, 2017)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  Architectural environments lend their ordinary sounds to the world of music. Not only the comprehension of the architectural fact in its totality must be based on visual aspects, but also on other architectural ...
 • Un filtro acústico para la experiencia immersiva de la arquitectura 

  Llorca Bofí, Josep; Alba Fernández, Jesús; Mendoza Ramírez, Héctor; Redondo Domínguez, Ernesto (Sociedad Española de Acústica, 2017)
  Conference lecture
  Restricted access - publisher's policy
  Architectural representation with imm ersive techniques (Virt ual Reality, Gamification, etc.) is based on visual and acoustic aspects . The visual aspects are fundamentals for the definition of the ...

View more