Els integrants del grup de recerca aporten la següent producció científica:
Participació en els projectes competitius. Els integrants del grup han participat en un ampli nombre de projectes, de diferents àmbits i amb finançament públic (1 de la Generalitat, 9 de l’Estat espanyol i 2 europeus) i privat (Telefónica Móviles, S.A.).
Publicacions. Els investigadors del grup són autors de 84 articles en revistes, 17 capítols de llibre, 231 articles a conferències nacionals i internacionals i 4 patents. Aquesta producció científica, amb un número important de cites (més de 1000 entre totes les publicacions), confereix al grup un punt d’arrencada molt important per arribar a la seva consolidació.
Els membres del grup realitzen revisions per a congressos i revistes de les dues societats més rellevants en què desenvolupen la seva recerca: IEEE i ACM. Membres del grup són membres del comitè de programa de congressos i comitè editorial de revistes de l’àmbit.


http://futur.upc.edu/GRXCA

Los integrantes del grupo de investigación aportan la siguiente producción científica:
Participación en los proyectos competitivos. Los integrantes del grupo han participado en un amplio número de proyectos, de diferentes ámbitos y con financiación pública (1 de la Generalitat de Catalunya, 9 de España y 2 europeos) y privado (Telefónica Móviles, S.A.).
Publicaciones. Los investigadores del grupo son autores de 84 artículos en revistas, 17 capítulos de libro, 231 artículos en conferencias nacionales e internacionales y 4 patentes. Esta producción científica, con un número importante de citas (más de 1000 entre todas las publicaciones), confiere al grupo un punto de arranque muy importante para llegar a su consolidación.
Los miembros del grupo realizan revisiones para congresos y revistas de las dos sociedades más relevantes en que desarrollan su investigación: IEEE y ACM. Miembros del grupo son miembros del comité de programa de congresos y comité editorial de revistas del ámbito.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Los integrantes del grupo de investigación aportan la siguiente producción científica:
Participación en los proyectos competitivos. Los integrantes del grupo han participado en un amplio número de proyectos, de diferentes ámbitos y con financiación pública (1 de la Generalitat de Catalunya, 9 de España y 2 europeos) y privado (Telefónica Móviles, S.A.).
Publicaciones. Los investigadores del grupo son autores de 84 artículos en revistas, 17 capítulos de libro, 231 artículos en conferencias nacionales e internacionales y 4 patentes. Esta producción científica, con un número importante de citas (más de 1000 entre todas las publicaciones), confiere al grupo un punto de arranque muy importante para llegar a su consolidación.
Los miembros del grupo realizan revisiones para congresos y revistas de las dos sociedades más relevantes en que desarrollan su investigación: IEEE y ACM. Miembros del grupo son miembros del comité de programa de congresos y comité editorial de revistas del ámbito.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Los integrantes del grupo de investigación aportan la siguiente producción científica:
Participación en los proyectos competitivos. Los integrantes del grupo han participado en un amplio número de proyectos, de diferentes ámbitos y con financiación pública (1 de la Generalitat de Catalunya, 9 de España y 2 europeos) y privado (Telefónica Móviles, S.A.).
Publicaciones. Los investigadores del grupo son autores de 84 artículos en revistas, 17 capítulos de libro, 231 artículos en conferencias nacionales e internacionales y 4 patentes. Esta producción científica, con un número importante de citas (más de 1000 entre todas las publicaciones), confiere al grupo un punto de arranque muy importante para llegar a su consolidación.
Los miembros del grupo realizan revisiones para congresos y revistas de las dos sociedades más relevantes en que desarrollan su investigación: IEEE y ACM. Miembros del grupo son miembros del comité de programa de congresos y comité editorial de revistas del ámbito.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Enviaments recents

Mostra'n més