Els integrants del grup de recerca aporten la següent producció científica:
Participació en els projectes competitius. Els integrants del grup han participat en un ampli nombre de projectes, de diferents àmbits i amb finançament públic (1 de la generalitat, 9 de l’estat espanyol i 2 europeus) i privat (Telefònica Móviles, S.A.).
Publicacions. Els investigadors del grup són autors de 84 articles en revistes, 17 capítols de llibre, 231 articles a conferències nacionals i internacionals i 4 patents. Aquesta producció científica, amb un número important de cites (més de 1000 entre totes les publicacions), confereix al grup un punt d’arrancada molt important per arribar a la seva consolidació.
Els membres del grup realitzen revisions per congressos i revistes de les dues societats més relevants en que desenvolupen la seva investigación: IEEE i ACM. Membres del grup són membres del comité de programa de congressos i comité editorial de revistes de l’àmbit.

http://futur.upc.edu/GRXCA

Enviaments recents

Mostra'n més