L'objectiu principal d'aquest grup de recerca és estudiar i desenvolupar processos, sistemes i instal•lacions que permetin avaluar i protegir la qualitat del medi agroambiental.

Els aspectes sobre els quals es fa recerca són:

  • Tractament i depuració d'aigües
  • Aigua i fertilitat del sòl (física, química i biològica)
  • Utilització d'aigües no convencionals i aprofitament de fangs
  • Economia de l'aigua
  • Agricultura urbana i periurbana

Recent Submissions

View more