Recent Submissions

 • Simulació per elements finits d’una biela per un motor de quatre temps 

  Sidki Rius, Alia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu bàsic d’aquest projecte és analitzar les principals estratègies utilitzades en l’estudi de l’estat mecànic d’una biela d’automòbil, durant el seu funcionament i la seva aplicabilitat al disseny òptim d’aquesta ...
 • Simulació tèrmica mitjançant MEF i CFD de la transferència de calor en cambres de simulació de l’espai 

  Mus Florit, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La calor és la forma de l’energia que es pot transferir d’un sistema a un altre com a resultat de la diferència de temperatures, aquesta es pot transmetre en tres formes: convecció, conducció i radiació. En un entorn de ...
 • Estudi de millora dels carros de la línia de muntatge d’una empresa d’automòbils i l’impacte que tindrà 

  Manrique i Mañas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les línies de muntatge són un dels factors més importants en la majoria dels sistemes productius, i a on el temps i l’efectivitat tant de les eines de treball com dels operaris són fonamentals per una producció òptima. ...
 • Simulación y análisis de un proceso de estampación de una semi-concha 

  Valldeoriola Antonell, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  The following project is a study of a stamping process. To carry out the study, a simulation has been done using finite elements with the software PAM STAMP®. After the simulation, an experimental validation was made to ...
 • Sistemas de protección contra incendios en un hotel 

  Nassiri Boukharta, Moussa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-15)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el següent projecte s'exposaran totes les normatives i criteris de decisió amb el propòsit d'escollir els elements de protecció contra incendis ideals per a cada situació e instal·lació. A continuació, s'inclou el cas ...
 • Ús potencial de CLD (cendra de llot de depuradora) com a substitució d'àrid fi en blocs de formigó 

  Gallego Racero, Blas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El subproducte obtingut en el procés de depuració d’aigües residuals és un biosòlid, fang o llot, el qual ocasionalment s’incinera mitjançant processos de cremat per tal de convertir-lo en cendres, i així reduir el seu ...
 • Diseño y fabricación de un Airbox para un motor de combustión KTM 690 según normativa de la Formula Student 

  Serrano Rubio, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La participació dels equips universitaris a la Formula Student és una oportunitat única i molt enriquidora per a l'alumnat. És una experiència en la qual es presenten una enorme quantitat de reptes tècnics i logístics ...
 • Anàlisi de la mecànica d'un esquí: anàlisi a flexió d’un esquí d’esquí alpí mitjançant el mètode dels elements finits 

  Massip i Camprodon, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  In this project, the mechanics of a ski have been studied to see its mechanical strength and behaviour. First of all, a review of the history of skiing, where it comes from and its evolution. The process of making a ...
 • Projecte d’optimització d’un xassís de motocicleta de competició 

  Lavado Hernández, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’estructura que adoptarà aquest projecte serà primerament una part teòrica on es farà cinc cèntims de la història de les motocicletes i la seva evolució al llarg dels anys. Seguidament s’elabora un disseny ...
 • Disseny i optimització d’una carrosseria 

  Garcia Viera, César (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte pretén mostrar com aplicar la teoria de mecànica de fluids al món de l’automobilisme. Més concretament, l’objectiu principal és entendre com interacciona l’aire amb un automòbil de turisme quan aquest ...
 • Actuacions per a millora d’eficiència energètica en un edifici d’oficines 

  Brufau Torrents, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Objectiu: La Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energética, estableix uns criteris que, a partir de 31 de desembre de 2020, seran d’aplicació obligatòria ...
 • Disseny de prototip de cadira de evacuació multifuncional 

  Bueno Arevalo, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-11-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Segons les enciclopèdies, una cadira de rodes és un ajut tecnològic que permet a persones amb mobilitat reduïda o malalties, desplaçar-se o ser transportades. La propulsió es pot fer manualment, per la persona mateixa o ...

View more