Recent Submissions

 • Disseny d'una interfície persona-màquina (HMI) pel control i monitoratge d'un procés de laboratori 

  Gonzalez Esclusa, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Treball de Fi de Grau ha consistit en el disseny d’una interfície persona-màquina (HMI) per al control i monitoratge d’un procés de laboratori a partir d’una estació del Laboratori d’Automatització de l’Escola ...
 • Dispositiu electrònic de suport a detonacions 

  Egea Guevara, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de fi de grau es vol avaluar un prototip d’un dispositiu electrònic de suport a detonacions. Aquest dispositiu té la finalitat de mesurar els valors de temps de detonació entre barrinades d’una voladura, ...
 • Desenvolupament d'una plataforma mòbil didàctica en base Arduino i Lego 

  Martínez Termes, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball fi de grau es proposa el repte de programar un robot de LEGO i de preparar unes activitats per a introduir en aquest camp als més joves. Per la realització de la programació d’aquest robot s’ha emprat ...
 • Disseny d’un inversor d’alta freqüència amb control de potència 

  Palau Martínez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Centre de Salut Berguedà S.L.
  Implementació en simulink d’un inversor d’alta freqüència, que disposa d’una regulació per control de potencia. La seva principal aplicació és en el mon de l’estètica i la medicina. L’inversor consta d’una etapa DC-DC on ...
 • Disseny i configuració d'un scada per a una planta de laboratori 

  Pla Pujols, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es fa la creació i millora d’una aplicació industrial per al control d’un procés de biolixiviació. Aquest projecte continua la tasca feta anteriorment en la idea d’automatitzar una planta de biolixiviació, ...
 • Disseny d'una interfície gràfica amb Python 

  Ruz Guirado, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte s'emmarca dins de l'àmbit industrial. El projecte partirà de la base d'un TFG d'un exalumne de la UPC, el qual va fer l'automatització d'una planta de biolixiviació. L'objectiu principal és ...
 • Estudi teòric i disseny òptim del condicionament per a pinsos de granja 

  Canet Torres, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte és tracta d’un estudi teòric amb una petita part de càlculs del vapor a nivell industrial amb totes les màquines que hi tenen relació dins d’una planta de producció de pinsos granulats per animals ...
 • Sistema domòtic per a casa 100% sostenible 

  Burrieza Montserrat, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Es vol desenvolupar en aquest projecte el disseny d’una casa domòtica sostenible. Primerament hem de tenir en compte l’automatització domòtica que hem d’implementar per a aconseguir la comoditat que ens ha d’oferir ...
 • Implementació d'un sistema intel·ligent de visió artificial per un procés de control de qualitat industrial mitjançant xarxes neuronals 

  Marbà Mas, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball s’emmarca en l’adopció de la Intel·ligència Artificial en l’entorn industrial i es pretén mostrar les xarxes neuronals artificials com a mitjà per fer front a possibles mancances o limitacions actuals i ...
 • Estudi d'implantació d'energies renovables en una vivenda unifamiliar 

  Martos Garcia, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document tracta sobre la integració de vàries energies renovables en un habitatge unifamiliar real per autoconsum, situat al municipi de Sant Pere de Torelló. En el document es realitza un estudi profund de la ...
 • Estació paletitzadora 

  Palacios Gómez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball es basa en la resolució d’una estació paletitzadora. A partir de la informació cercada per la xarxa en webs oficials, la intenció és implementar i programar una estació paletitzadora amb tres robots de forma ...
 • Comparativa entre xips WiFi de baix cost: ESP32 vs ESP8266: aplicació a una xarxa domòtica 

  García Martínez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte portarem a la pràctica diferents casos d’estudi (demostracions) que ens serviran per explorar la connectivitat sense fils presentada en els xips WiFi de baix cost que farem servir: MKR WIFI 1010 i LOLIN ...

View more