Recent Submissions

 • Electrificació del Dumper 150 

  Calugaru, Dragos Alexandru (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   AUSA
  L’electrificació del transport i dels vehicles utilitzats cada dia és clau per a un futur sostenible i una protecció pel medi ambient. Aquest sector és el responsable del 35% de les emissions nacionals de gasos d’efecte ...
 • Sistema de transport intren AGV aplicat a una empresa d'automoció en l'àmbit logísitc 

  Colell Cots, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Magneti Marelli España
  El projecte sobre la implementació d’un sistema de transport intern AGV (Automatic Guided Vehicle) aplicat en l’automatització de l’àmbit logístic posa en coneixement als usuaris sobre els vehicles guiats, que són els ...
 • Automatització i programació d'un robot Fanuc per a la soldadura amb plàstics 

  Jordà i Puigmartí, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Altoplast
  Aquest treball es basa en la creació d'un entorn de treball nou totalment automatitzat. El procés automatitzat es duu a terme a Altoplast System S.L.U. empresa en la qual treballo actualment, situada a la localitat de Els ...
 • Projecte de protecció contra incendis d'una nau destinada a l'emmagatzematge de productes cosmètics 

  Coma Busquets, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Colomer-Rifà
  Aquest treball final de grau ha tingut com objectiu donar una visió general del desenvolupament d’un projecte de protecció contra incendis mitjançant l’exemple real de la construcció d’una nau destinada a l’emmagatzematge ...
 • Disseny i configuració d'un sistema de seguretat industrial 

  Mas de Xaxars Camañes, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La seguretat és un aspecte molt important dins de la industria degut a que gràcies a ella es poden prevenir molts problemes de diversos àmbits. Per garantir que una instal·lació automatitzada sigui segura cal implementar ...
 • Disseny d'una interfície persona-màquina (HMI) pel control i monitoratge d'un procés de laboratori 

  Gonzalez Esclusa, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest Treball de Fi de Grau ha consistit en el disseny d’una interfície persona-màquina (HMI) per al control i monitoratge d’un procés de laboratori a partir d’una estació del Laboratori d’Automatització de l’Escola ...
 • Dispositiu electrònic de suport a detonacions 

  Egea Guevara, Pere (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball de fi de grau es vol avaluar un prototip d’un dispositiu electrònic de suport a detonacions. Aquest dispositiu té la finalitat de mesurar els valors de temps de detonació entre barrinades d’una voladura, ...
 • Desenvolupament d'una plataforma mòbil didàctica en base Arduino i Lego 

  Martínez Termes, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-07-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball fi de grau es proposa el repte de programar un robot de LEGO i de preparar unes activitats per a introduir en aquest camp als més joves. Per la realització de la programació d’aquest robot s’ha emprat ...
 • Disseny d’un inversor d’alta freqüència amb control de potència 

  Palau Martínez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Centre de Salut Berguedà S.L.
  Implementació en simulink d’un inversor d’alta freqüència, que disposa d’una regulació per control de potencia. La seva principal aplicació és en el mon de l’estètica i la medicina. L’inversor consta d’una etapa DC-DC on ...
 • Disseny i configuració d'un scada per a una planta de laboratori 

  Pla Pujols, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es fa la creació i millora d’una aplicació industrial per al control d’un procés de biolixiviació. Aquest projecte continua la tasca feta anteriorment en la idea d’automatitzar una planta de biolixiviació, ...
 • Disseny d'una interfície gràfica amb Python 

  Ruz Guirado, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte s'emmarca dins de l'àmbit industrial. El projecte partirà de la base d'un TFG d'un exalumne de la UPC, el qual va fer l'automatització d'una planta de biolixiviació. L'objectiu principal és ...
 • Estudi teòric i disseny òptim del condicionament per a pinsos de granja 

  Canet Torres, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-06-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte és tracta d’un estudi teòric amb una petita part de càlculs del vapor a nivell industrial amb totes les màquines que hi tenen relació dins d’una planta de producció de pinsos granulats per animals ...

View more