IAMU AGA2018 (International Association of Maritime Universities Annual General Assembly va ser la 19 conferència internacional de la Asociación Internacional de Universitas Marítimes (IAMU), que es va celebrar per primera vegada a Barcelona organitzada per la Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. La conferència reuneix experts i representants oficials de cada universitat membre d'arreu del món per debatre sobre els avenços recents i les tendències futures en educació marítima, formació, investigació i altres qüestions dins de l'àmbit de l'IAMU.

Recent Submissions