Show simple item record

dc.contributorChica Calaf, Antonio
dc.contributor.authorMullol Marin, Nil
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Ciències de la Computació
dc.date.accessioned2019-09-06T11:14:19Z
dc.date.available2019-09-06T11:14:19Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2117/167981
dc.description.abstractL'objectiu d'aquest projecte ha estat analitzar i proporcionar una solució conjunta a diversos problemes relacionats amb un producte d'oci digital com són els videojocs, i el seu desenvolupament: La manca de videojocs que tracten sobre la història de Catalunya, la capacitat d'un videojoc de ser una eina que vagi més enllà de l'entreteniment, i la capacitat d'oferir un codi reusable que permeti crear videojocs similars en un futur. Per a desenvolupar el projecte s'ha seguit una metodologia Agile, inspirada en Scrum, adaptada a un equip d'un únic desenvolupador. D'aquesta manera s'han pogut dividir les fases de desenvolupament de tal manera que es disposi de flexibilitat davant de possibles canvis de requeriments, doncs es tracta d'un projecte molt ambiciós i multidisciplinar. Per a desenvolupar el videojoc del projecte he usat eines amb les que ja tenia certa experiència. El motor Unity s'ha emprat per al desenvolupament principal del videojoc, el que agilitza notablement el procés, MagicaVoxel i Blender s'han usat per desenvolupar models 3D i animacions i VisualStudio s'ha usat per a desenvolupar el codi. El resultat final del projecte ha complert tots els objectius que m'havia fixat. S'ha desenvolupat una Aventura Gràfica 3D que explica una història fictícia al voltant del personatge d'Arnau Mir de Tost. El videojoc final consta de tres nivells, cadascun amb dues escenes diferenciades, que presenten diversos esdeveniments i localitzacions d'Àger i els seus voltants al segle XI. En l'aspecte tècnic del projecte, s'ha aconseguit dissenyar i desenvolupar una sèrie de subsistemes que han permés implementar totes les mecàniques, puzzles i gestions de progrés del videojoc. El sistema d'interacció desenvolupat, gestionat mitjançant uns subsistemes de Condicions i Reaccions, ha estat essencial per a crear els diferents puzzles i donar al jugador capacitat d'exploració. Els sistemes de diàleg s'han adaptat al sistema d'interaccions per donar al jugador capacitat de decisió sobre certes esdeveniments del joc. A més a més, donat el meu interès pel desenvolupament de videojocs, la major part dels recursos visuals emprats han estat desenvolupats per mí. En conclusió, el videojoc desenvolupat m'ha ajudat a consolidar tant els meus coneixements de desenvolupament de sistemes software i videojocs com el meu desig de seguir dedicant-me professionalment a aquest camp.
dc.description.abstractThe objective of this project has been to analyze and provide a joint solution to various problems related to digital entertainment products such as video games, and their development: The lack of video games that deal with the history of Catalonia, the fact that a video game could be a tool that goes beyond entertainment, and the ability to offer a reusable code that would allow me to create similar video games in the future. To develop the project, I've followed a Scrum-inspired Agile methodology, adapted to work in a single-developer team. Thus, the development phases have been divided so that there is enough flexibility to deal with possible changes in requirements, as it is a very ambitious and multidisciplinary project. The tools used to develop this project have been chosen due to the fact that I already have some experience using them. The Unity engine has been used for the core development of the game, which allows for a faster development. MagicaVoxel and Blender have been used to develop 3D models and animations and VisualStudio has been used to develop the code. The final result of the project has met all the goals I had set. I've developed a 3D Graphic Adventure that explains a fictional story centered around the character of Arnau Mir de Tost. The final game consists of three levels with two different scenes each, which present several events and locations in Àger and its surroundings in the 11th century. In the technical aspect of the project, I have developed a series of subsystems that allow to implement all the mechanics, puzzles and controls of the player's progress in the game. The interaction system I've developed, managed through subsystems of Conditions and Reactions, has been essential to create the different puzzles and give the player the ability to explore the game. I have adapted the Dialogue systems to the Interaction system to give the player the ability to decide, through dialogue, on certain game events. Additionally, given my interest in the video game development, I have developed most of the visual resources used in the game. In conclusion, the development of this project's video game has helped me consolidate my knowledge on software systems and video game development, as well as my desire to continue to dedicate myself professionally to this field.
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Informàtica
dc.subject.lcshThree-dimensional display systems
dc.subject.lcshVideo games
dc.subject.otherPallars
dc.subject.otherÀger
dc.subject.other3D
dc.subject.otherAventura Gràfica
dc.subject.otherGraphic Adventure
dc.subject.othervideo game
dc.subject.otherenginyeria del software
dc.titleÀger, disseny d'una Aventura Gràfica 3D
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacVisualització tridimensional (Informàtica)
dc.subject.lemacVideojocs
dc.identifier.slug142545
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2019-07-08T04:01:04Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorFacultat d'Informàtica de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder