Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Francesc de Paula Jordana i Riba com a director, novament, de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), un acte que es va celebrar a la Sala d'Actes del centre el dia 20 de novembre de 2011. En el nomenament van intervenir autoritats com el Rector Antoni Giró i la secretària general, la Sra. Ana Abelaira, entre d'altres.

Recent Submissions