Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió de la prof. Montserrat Pujolà Cunill com a directora del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB), un acte que es va celebrar a les instal·lacions del Campus del Baix Llobregat el dia 3 de novembre de 2011. Durant el nomenament van participar autoritats com el Rector Antoni Giró i la secretària general, la Sra. Ana Abelaira.

Amb tot, la prof. Montserrat Pujolà és doctora en Ciències Químiques per la UAB i, durant gairebé 30 anys, ha desenvolupat la seva tasca docent a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (ESAB). D'aquesta manera, és Catedràtica d'Escola Universitària i està adscrita al Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB) de la UPC, motiu pel qual ha estat directora del Departament d'Agronomia de l'ESAB durant tres anys, així com secretària i directora del DEAB per un període de vuit anys i mig (des del 2005 fins al 2012).

Pel que fa a la seva recerca, aquesta es va desenvolupar inicialment en l’àmbit del medi ambient i, des de l’any 2001, està centrada en l'àmbit alimentari, especialment en el camp dels productes mínimament processats, en l'ús de recobriments comestibles i en l'estudi de compostos funcionals en productes vegetals. Cal dir, per últim, que ha publicat estudis en diferents revistes científiques nacionals i internacionals.

Recent Submissions