Descripció de la col·lecció

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del prof. Salvador Augusto de las Heras Jiménez com a director del Departament de Mecànica de Fluids (DMF), acte que es va celebrar el dia 6 d'octubre de 2009 a l'antiga ETSEIAT.

Recent Submissions