Recent Submissions

  • Innovació en habitatge assequible Barcelona 2015-2018 

    Hernández Falagán, David (2019)
    Book
    Open Access
    Aquest llibre sorgeix amb la voluntat clara de convertir-se, alhora, en un exercici de reflexió i en una eina per a l’acció, partint de l’anàlisi de les polítiques d’habitatge impulsades per l’Ajuntament de Barcelona durant ...