Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Jordi Quer Bosor com a degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME), el qual va sortir reelegit en les eleccions de 2012. L'acte de renovació del càrrec, el qual ocupà des de l'any 2009, es va celebrar el dia 28 de març de 2012 a les instal·lacions de la mateixa Facultat.

Recent Submissions