Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. José María Sallán Leyes com a director del Departament d'Organització d'Empreses (DOE), acte celebrat el dia 27 de març de 2012 i on van assistir el Rector Antoni Giró, la secretària general, la Sra. Ana Abelaira i el prof. Josep Coll Bertran, anterior director del DOE (fins a 25 de març de 2012).

Amb tot, José Maria Sallán és doctor enginyer industrial per la UPC i professor titular d'Organització d'Empreses, de manera que desenvolupa la seva recerca en l'àmbit de l’organització industrial i en el comportament organitzatiu. Des de la seva incorporació a la UPC ha estat adscrit a l'ETSEIAT, on ha estat Sots-director Acadèmic de Segons Cicles. També ha estat coordinador del programa de doctorat Administració i Direcció d'Empreses. [Biografia fins al moment de la presa de possessió]

Recent Submissions