Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de l'acte de presa de possessió del prof. Santiago Gassó Domingo com a nou director del Departament de Projectes d'Enginyeria (DPE), un antic departament que, actualment, s'ha fusionat per formar el Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (DEPC). L'acte de nomenament es va dur a terme el dia 7 de març de 2012 i va comptar amb la presència del Rector Antoni Giró i de la secretària general, la Sra. Ana Abelaira, entre d'altres.

Amb tot, Santiago Gassó és doctor per la UPC i professor titular d’universitat de Projectes d’Enginyeria, de manera que desenvolupa la seva docència i recerca en l’àrea de projectes, gestió ambiental i modelització ambiental. A més a més, també és, des de l'any 2007, investigador al Departament de Ciències de la Terra del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS). Cal remarcar, d'altra banda, que ha estat sotsdirector acadèmic dels 2n cicles de l’ETSEIAT i sotsdirector del Departament de Projectes d’Enginyeria, així com coordinador del programa de doctorat interdepartamental en Enginyeria Ambiental amb Menció d'Excel·lència del Ministeri d'Educació. [Biografia fins al moment de la presa de possessió]

Enviaments recents