Doble titulació

Recent Submissions

 • Data-driven identification of optimal substitutions in soccer 

  Hernanz i Ibáñez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Katholieke Universiteit te Leuven
  L'anàlisi basada en dades del futbol és un camp en auge, i els clubs dediquen cada vegada més recursos a obtenir un avantatge competitiu mitjançant tècniques basades en dades. Les substitucions són la principal eina de la ...
 • Properties of triangular partitions and their generalizations 

  Galván Pérez-Ilzarbe, Alejandro Basilio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Dartmouth College
  Una partició entera es diu triangular si el seu diagrama de Ferrers es pot separar del seu complement amb una línia recta. Aquest treball es basa en alguns desenvolupaments recents sobre el tema per obtenir nous resultats ...
 • Quantum knot invariants and the extension of $F_K$ to $SU(3)$ 

  San Martín Suárez, Lara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   California Institute of Technology / California Institute of Technology
  Un dels problemes oberts més excitants en topologia quàntica es relaciona amb la categorificació de la teoria complexa de Chern-Simons. En aquest context, Gukov i Manolescu introdueixen una sèrie en dues variables $F_K(x,q)$ ...
 • Massive black hole accretion using Numerical Relativity 

  Gómez Toribio, Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Texas at Austin
  En els darrers anys s’han detectat quàsars amb un desplaçament al vermell z > 7 i masses superiors a 10^9 masses solars (M⊙). L’existència d’objectes tan massius en èpoques tan primerenques de l’univers desafia les teories ...
 • Modern harmonic analysis: singular integrals, maximal functions and Littlewood-Paley theory 

  Ramis Vich, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Edinburgh
  S’estudien les eines desenvolupades en la dècada de 1950 per Calderón i Zygmund, les quals varen portar al naixement de l’anàlisi harmònica moderna. Alguns d’aquests conceptes són la funció maximal de Hardy-Littlewood ...
 • Modeling interference with particle detectors in Quantum Field Theory 

  Quiles Pastor, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   University of Waterloo
  L'òptica quàntica és la branca de la física que estudia la interacció entre la llum i la matèria. Aquesta teoria ha estat utilitzada per donar fonament teòric a molts experiments, però és comú fer servir moltes aproximacions. ...
 • Approximate sampling and counting for spin models in graphs 

  Povill Clarós, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Georgia Institute of Technology
  En aquest treball abordem els problemes de mostreig i comptatge aproximat en models d'espins en grafs, recopilant els resultats més significatius de l'àrea i introduïnt els coneixements previs necessaris del camp de la ...
 • On the residually indistinguishable case of Ribet’s lemma 

  Hajjar Muñoz, Rafah (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Duke University
  El lema de Ribet descriu una forma de construir classes de cohomologia a partir de representacions de grups. La primera versió del lema va ser enunciada per Ken Ribet com part de la seva demostració del recíproc del teorema ...
 • The chern-simons topological quantum field theory and the so(8) large color R-matrix for quantum knot invariants 

  Cavallar Oriol, Alberto Ricardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   California Institute of Technology
  A física teòrica, la Teoria Quàntica de Camps (TQC) és un marc teòric extremadament reeixit que combina la Relativitat Especial amb la Mecànica Quàntica, permetent el diseny de models físics de les partícules subatómiques ...
 • The N-vortex problem on the projective plane 

  Simó Vilàs, Enric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of Toronto
  La dinàmica d'un fluid ideal en un espai 2-dimensional pot ser aproximat mitjançant la evolució de N vortexs singulars a mesura que fem tendir N cap a infinit. Al llarg d'aquest treball estudiem la dinàmica de vortexs ...
 • Study of the cardiovascular response to different orthostatic stress conditions 

  Real Fraxedas, Fèlix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Texas A&M University
  Les futures missions espacials de llarga durada requeriran un coneixement profund dels efectes de diferents nivells de gravetat al cos humà, en particular al sistema cardiovascular. Els models computacionals són una ...
 • The Golod-shafarevich inequality and the class field tower problem 

  Vilà Casadevall, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   McGill University
  En aquesta tesi presentarem contraexemples explícit per al problema de la torre de cossos de classes, demostrant així que existeixen cossos de nombres K que no poden ser immergits dins un cos de nombres més gran L amb ...

View more