Doble titulació

Recent Submissions

 • Continued fractions, lattice paths and asymptotics 

  Garrido Pérez, Iñaki (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-18)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universität Wien
  Les fraccions contínues permeten descriure de forma natural les funcions generadores de camins etiquetats en una graella amb alçada fitada. Diversos problemes combinatoris presenten una bijecció natural amb aquests camins ...
 • Bhargava cubes and elliptic curves 

  Oller Riera, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En les seves cèlebres Disquisitiones Arithmeticae, Gauss va descobrir una llei de composició que confereix una estructura de grup al conjunt de classes de formes quadràtiques binàries amb discriminant fixat. Dos segles més ...
 • Optimization for Manhattan's traffic: ridesharing for vehicles for hire 

  Medrano Sáinz, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Technische Universiteit Delft. Department of Cognitive Robotics (CoR)
  Ridesharing es refereix a l’agrupació de diversos passatgers en un mateix vehicle, principalment com a resposta de l’increment del nombre de vehicles i de trànsit, i l'empitjorament de la qualitat de l'aire que ha estat ...
 • Discovering Interpretable Dynamics with Partial Information 

  Ariño Bernad, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-25)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  Es construeix un algoritme amb intel·ligència artificial i se'n demostra el seu funcionament. Aquest algoritme, donades observacions de part d'un sistema regit per una equació diferencial (ja siguin EDO's o EDP's), és capaç ...
 • Rethinking Wasserstein-Procrustes for Aligning Word Embeddings Across Languages 

  Ramírez Santos, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  L'aparició de word embeddings sense supervisió, pre-entrenats en textos monolingües molt grans, és el nucli de la revolució neuronal en curs en el Processament de el Llenguatge Natural (NLP). Inicialment introduïts per a ...
 • Analysis and Control of a Lur’e System with Sector-Bounded, Slope-Restricted Nonlinearities Using Linear and Bilinear Matrix Inequalities 

  Wells Cembrano, Sandra Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  L’objectiu d’aquesta tesi és l’anàlisi i el control d’un sistema de Lur’e, és a dir, un sistema amb un camí directe lineal i invariant en el temps i amb una realimentació no lineal estàtica, amb restriccions de sector i ...
 • Study of the kink instability and twist distribution of heliospheric magnetic flux ropes 

  Florido Llinàs, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Goddard Space Flight Center
  Les cordes de flux magnètic (MFRs) són estructures fonamentals del plasma en què les línies de camp magnètic es troben retorçades al voltant d’un eix. Apareixen en molts fenòmens de l’heliosfera, incloent un dels principals ...
 • Magnetoelectric Effects in MnBi2Te4, an antiferromagnetic topological insulator 

  Soriano Baguet, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Massachusetts Institute of Technology
  En aquest projecte, ens centrem en la fabricació d'heteroestructuras de Van der Waals de MnBi2Te4 amb diferents gruixos, un aïllant topològic antiferromagnètic, utilitzant mètodes d'exfoliació mecànica i de transferència. ...
 • Discretization of Optimization Flows through State-Triggered Control 

  Mestres Ramon, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of California, San Diego
  L'interès recent en algorismes d'optimització de primer ordre ha derivat en la formulació de les conegudes com a equacions diferencials d'alta resolució, substituts en el domini continu dels algorismes d'optimització clàssic ...
 • Analysis and design of Multi-Agent Coverage and Transport algorithms 

  Pijoan Comas, Melcior (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   University of California, San Diego
  Els sistemes robòtics multi-agents són sistemes que presenten moltes aplicacions en ciència i enginyeria. En aquest treball estudiarem el control de la cobertura, que es centra en col·locar un grup de sensors per optimitzar ...
 • Critically Twisted Kinematic Chains 

  Forsberg Conde, Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-22)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Okinawa Kagaku Gijutsu Daigakuin Daigaku
  Els caleidocicles de Möbius són una família nova de mecanismes amb un grau de llibertat. Presentem cadenes quinemàtiques noves amb propietats similars i busquem casos especials. Donem un argument de plausibilitat per la ...
 • Sensor placement for early detection in compartmental epidemic models on networks 

  Batlle Franch, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   New York University
  Aquest projecte presenta un mètode de monitorizació de nodes per a qualsevol model compartimental que operi en xarxes. El mètode es pot usar per a seleccionar quins nodes d’una xarxa s’han de monitoritzar per a detectar ...

View more