Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Sebastià Olivella Pastallé com a director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), acte que es va celebrar el dia 3 d'octubre de 2012 a la Sala d'Actes de la mateixa escola i que ha comptat amb l'assistència del rector de la UPC, Antoni Giró, la secretària general de la Universitat, Ana Abelaira, i Antonio Huerta, fins al moment director de l'Escola.

Catedràtic del Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica de la UPC des de l’any 2011, Sebastià Olivella es va titular com a enginyer de Camins, Canals i Ports el 1987 a la UPC, estudis que va realitzar a la mateixa Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), que ara dirigeix.

Un cop titulat, va treballar com a enginyer consultor durant tres anys i, a continuació, va obtenir el títol de Doctor en Enginyeria del Terreny per la UPC, l’any 1995. A més a més, ha estat sotsdirector de l’ETSECCPB amb diversos equips directius, concretament sotsdirector de Recerca i Postgrau durant el mandat del seu antecessor, Antonio Huerta.

Pel que fa a l’àmbit docent, Sebastià Olivella era fins ara el responsable del Màster Universitari en Enginyeria del Terreny i Enginyeria Sísmica. D'altra banda, el seu camp de recerca en l’enginyeria del terreny se centra en la modelització numèrica de problemes acoblats termo-hidro-mecànics en medis geològics, com ara les roques salines, els sòls argilosos i les esculleres.

Finalment, cal remarcar que ha participat en nombrosos projectes de recerca, ha publicat més de 50 articles a revistes científiques i més de 100 articles en actes de congressos. Ha estat reconegut amb diversos premis internacionals pels seus articles a publicacions científiques especialitzades, distincions entre les quals destaca la Geotechnical Research Medal que atorga la Institution of Civil Engineers de Londres (Regne Unit). [Biografia fins el moment de la presa de possessió del càrrec]

Recent Submissions

View more