Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic de la presa de possessió del Sr. Lluís Miguel Llanes Pitarch com a director del Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica (DCMEM), acte celebrat el dia 19 de novembre de 2012.

Lluís Miguel Llanes ha estat cap d’estudis d’enginyeria de materials i membre de la comissió gestora del Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRnE) de la UPC. A més a més, és doctor en Ciència i Enginyeria de Materials per la Universitat de Pensilvania i catedràtic d’universitat a l’ETSEIB.

La seva àrea d’expertesa està relacionada amb la integritat mecànica i la fiabilitat de materials estructurals. La seva recerca la desenvolupa al Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat dels Materials (CIEFMA), grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya i el centre TECNIO.

Enviaments recents