Descripció de la col·lecció:

Reportatge fotogràfic sobre la presa de possessió del prof. Joaquín Manuel Regot Marimón com a director del Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica I (DEGAI), un acte celebrat el dia 22 d'octubre de 2013, quan el nomenat va renovar el seu càrrec, el qual ocupa des del 10 de febrer de 2010. Actualment, aquest departament és una secció dels DECA.

Joaquín Manuel Regot és doctor arquitecte per l’ETSAB i professor titular d’universitat a l’àrea d’Expressió Gràfica Arquitectònica. A més a més, Regot fa recerca en tècniques d’aixecament i modelització tridimensional d’edificis i espais urbans amb tecnologies de làser escàner al Laboratori de Modelització Virtual de la Ciutat. Actualment coordina i és docent d’una nova assignatura de quart curs del grau d’Arquitectura, en la qual s’introdueixen els primers conceptes de disseny paramètric. Anteriorment a la direcció del Departament d’Expressió Gràfica Arquitectònica I, va exercir com a sotsdirector acadèmic de l’ETSAB durant 11 anys. [Biografia fins el moment de la presa de possessió dels càrrec]

Recent Submissions